Top 20 có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn hay nhất

Dưới đây là những thông tin hữu ích mà chúng tôi chia sẻ giúp bạn có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn có sự lựa chọn đúng đắn nhất, hãy tham khảo ngay những thông tin hữu ích mà chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé! Nếu bạn không có kinh nghiệm hãy đọc kỹ bài hướng dẫn chi tiết của Mê Nhà Đẹp.

Nội dung bài viết

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

Bài 10 trang 53 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn mỗi điều kiện sau:

Bạn Đang Xem: Top 20 có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn hay nhất

a) -7 < x < 8

b) -10 < x < 9

c) -12 < x < 12

d) -15 ≤ x < 15

Lời giải:

a) Ta có -7 < x < 8 nên x ∈ {-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}

Do đó tổng các số nguyên thỏa mãn điều kiện là

T = (-6) + (-5) + (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

= [(-6) + 6] + [(-5) + 5] + [(-4) + 4] + [(-3) + 3] + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0 + 7

= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 7

= 7.

Vậy tổng các số nguyên thỏa mãn điều kiện – 7 < x < 8 là 7.

b) Vì số nguyên x thỏa mãn -10 < x < 9 nên x ∈ {-9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}

Khi đó tổng các số nguyên trên là:

T = (-9) + (-8) + (-7) + (-6) + (-5) + (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

= (-9) + [(-8) + 8] + [(-7) + 7] + [(-6) + 6] + [(-5) + 5] + [(-4) + 4] + [(-3) + 3] + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0

= (-9) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0

= -9.

Vậy tổng các số nguyên thỏa mãn -10 < x < 9 là -9.

c) Ta có số nguyên x thỏa mãn -12 < x < 12 nên x ∈ {-11; -10; -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11}

Khi đó tổng các số nguyên trên là:

T = (-11) + (-10) + (-9) + (-8) + (-7) + (-6) + (-5) + (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11

= [(-11) + 11] + [(-10) + 10] + [(-9) + 9] + [(-8) + 8] + [(-7) + 7] + [(-6) + 6] + [(-5) + 5] + [(-4) + 4] + [(-3) + 3] + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0

= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0

= 0.

Vậy tổng của các số nguyên thỏa mãn – 12 < x < 12 là 0.

d) Ta có số nguyên x thỏa mãn -15 ≤ x < 15 nên x ∈ {-15; -14; -13; -12; -11; -10; -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14}.

Khi đó tổng các số nguyên trên là:

T = (-15) + (-14) + (-13) + (-12) + (-11) + (-10) + (-9) + (-8) + (-7) + (-6) + (-5) + (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14

= (-15) + [(-14) + 14] + [(-13) + 13] + [(-12) + 12] + [(-11) + 11] + [(-10) + 10] + [(-9) + 9] + [(-8) + 8] + [(-7) + 7] + [(-6) + 6] + [(-5) + 5] + [(-4) + 4] + [(-3) + 3] + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0

= (-15) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0

= -15.

Vậy tổng của các số nguyên thỏa mãn là 0.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Bài 1 trang 51 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện phép tính, hãy điền dấu vào bảng sau: ….

 • Bài 2 trang 51 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây: ….

 • Bài 3 trang 52 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau: a) 73 + 47 ….

 • Bài 4 trang 52 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau: a) 36 – 38 ….

 • Bài 5 trang 52 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Bỏ dấu ngoặc rồi tính: a) (29 + 37 + 13) + (10 – 37 – 13) ….

 • Bài 6 trang 52 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lí: a) 434 + (-100) + (-434) + 700 ….

 • Bài 7 trang 52 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhanh các tổng sau: a) (67 – 5 759) + 5759 ….

 • Bài 8 trang 52 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Thủy ngân là một kim loại ở thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ thông thường. ….

 • Bài 9 trang 52 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Vào một buổi trưa nhiệt độ ở New York (Niu Óoc) là – 50C. ….

 • Bài 11 trang 53 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Trong bóng đá, nhiều trường hợp để xếp hạng các đội bóng sau một mùa giải ….

 • Bài 12 trang 53 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Hai số nguyên có một chữ số có tổng bằng -9. Hãy tìm hai số đó. Bài toán có bao nhiêu đáp số? ….

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

Top 20 có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn biên soạn bởi Mê Nhà Đẹp

Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn 2≤|x−5| – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 4.91 (766 vote)
 • Tóm tắt: Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn 2≤|x−5|<5? A. 3 B. 2 C. 6 D. 4.

Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn (3×2-9x)

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 4.63 (537 vote)
 • Tóm tắt: Có bao nhiêu số nguyên (x) thỏa mãn (2 le left| {x – 5} right| < 5)?. Tính chất kết hợp của phép cộng là …

Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có không quá 10 số nguyên x thỏa mãn (left( {{2}{x1}}-sqrt{2} right)left( {{2}{x}}-y right)

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 03/18/2022
 • Đánh giá: 4.47 (464 vote)
 • Tóm tắt: Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có không quá 10 số nguyên x thỏa mãn (left( {{2}^{x+1}}-sqrt{2} right)left( {{2}^{x}}-y right)<0?

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x thỏa mãn bất phương trình

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 03/15/2022
 • Đánh giá: 4.2 (299 vote)
 • Tóm tắt: Đã có App Dicamon trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, bài kiểm tra, đề thi học kì … miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên ANDROID và IOS. Cài …

Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn |17(x-15)| &lt

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 10/16/2022
 • Đánh giá: 4.12 (563 vote)
 • Tóm tắt: Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn |17+(x-15)| < 4 Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, …

A)tính tổng các số nguyên x thỏa mãn -2010 bé hơn hoặc bằng x

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 10/25/2022
 • Đánh giá: 3.9 (444 vote)
 • Tóm tắt: Các câu hỏi liên quan … trong buổi niên hoan ban tổ chức mua 96 cái kẹo 36 cái bánh chia đều ra các đĩa như nhau hỏi có thể chia đc nhiều nhất thành bao nhiêu …

Tìm các số nguyên x thỏa mãn – 12 &lt x &lt 13. Có bao nhiêu số nguyên như vậy?

 • Tác giả: kienrobo.kienguru.vn
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 3.7 (458 vote)
 • Tóm tắt: Tất cả có 24 số thỏa mãn. Đáp án: B. 1. Gold Icon. Yêu cầu Vàng miễn phí ngay bây giờ! Với Gold, bạn có thể đặt câu hỏi cho Diễn đàn bao nhiêu tùy thích, …

Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 728 số nguyên y thỏa mãn ({{log }{4}}left( {{x}{2}}y right)ge {{log }{3}}left( xy right)?)

 • Tác giả: monica.vn
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 3.4 (515 vote)
 • Tóm tắt: Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 728 số nguyên y thỏa mãn ({{log }_{4}}left( {{x}^{2}}+y right)ge {{log }_{3}}left( x …

Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có không quá 50 số nguyên x thỏa mãn left( {y – {3{sqrt x?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 03/23/2022
 • Đánh giá: 3.25 (237 vote)
 • Tóm tắt: ID 865314. Có bao nhiêu số nguyên dương $y$ sao cho ứng với mỗi $y$ có không quá 50 số nguyên $x$ thỏa mãn $left( {y – {3^{sqrt x }}} right)left( {{3^{x …

Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn left(3×2-9xright)leftlog 3(x25)-3right leq 0

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 01/18/2022
 • Đánh giá: 2.88 (61 vote)
 • Tóm tắt: Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn left(3×2-9xright)leftlog 3(x+25)-3right leq 0 ? C. 26 Trắc nghiệm môn Toán Luyện Thi THPT.

Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn mỗi điều kiện sau

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 09/20/2022
 • Đánh giá: 2.72 (163 vote)
 • Tóm tắt: Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn mỗi điều kiện sau – Trọn bộ giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết đầy đủ Tập … Bài toán có bao nhiêu đáp số?

Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn bất phương trình log 1/2 (x + 2

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 2.6 (108 vote)
 • Tóm tắt: Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn bất phương trình log1/2x+23-2x≥0?A. 3B. 0.C. 1.D. 2.

Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn 2 ≤ |x – 5| < 5

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 02/14/2022
 • Đánh giá: 2.5 (161 vote)
 • Tóm tắt: Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn 2 ≤ |x – 5| < 5. A. 3. B. 2. C. 6. D. 4. Sai C là đáp án đúng Xem lời giải. Chính xác Xem lời giải.

Có bao nhiêu số nguyên (x) thoả mãn (left[ {{{log }3}left( {{x2} 1} right) – {{log }3}left( {x 21} right)} right].left( {16 – {2{x – 1}}} right) ge 0)?

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 05/13/2022
 • Đánh giá: 2.5 (111 vote)
 • Tóm tắt: Có bao nhiêu số nguyên (x) thoả mãn (left[ {{{log }_3}left( {{x^2} + 1} right) – {{log }_3}left( {x + 21} right)} right].

Có bao nhiêu số nguyên dương a sao cho ứng với mỗi a có 2 số nguyên b thỏa mãn

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 2.42 (60 vote)
 • Tóm tắt: có bao nhiêu số nguyên a 0:2022 sao cho ứng mỗi a , tồn tại ít nhất mười số … Biết hàm số y=f(x) đạt cực trị tại các điểm x1,x2,x3 thỏa mãn x3=x1+2, …

Có bao nhiêu cặp số nguyên x,y thỏa mãn log9x2y23xy9≥1 ?

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 11/09/2022
 • Đánh giá: 2.33 (106 vote)
 • Tóm tắt: Có bao nhiêu cặp số nguyên (x,y) thỏa mãn log9x2+y2(3x+y+9)≥1 ? A.7 . B.

Số nguyên x thỏa mãn 3 2.7 1 x 4 3.5 5

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 03/16/2022
 • Đánh giá: 2.23 (108 vote)
 • Tóm tắt: 41 chỉ có hai ước là 1 và chính nó nên 41 là số nguyên tố. … đựng để xếp thì trong mỗi trường hợp, bác Tâm cần bao nhiêu khay để đựng hết số trứng trên?

Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: -4 < x < 5

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 2.02 (138 vote)
 • Tóm tắt: Có bao nhiêu tích a.b (với a thuộc A và b thuộc B) được tạo thành? Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: -33; 28; 4; -4; -15; 18; 0; 2 …

Toán 12   Có bao nhiêu số nguyên x in [-20222022]

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn
 • Ngày đăng: 07/29/2022
 • Đánh giá: 2.04 (68 vote)
 • Tóm tắt: Có bao nhiêu số nguyên x in [-2022;2022] để ứng với mỗi x có tối thiểu 64 số nguyên y thoả mãn log_3 sqrt{x^4 + y} ge log_2(x + y)?

Toán Lớp 6: Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn: -1 < x< 4

 • Tác giả: anhsangsoiduong.vn
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 1.99 (178 vote)
 • Tóm tắt: Giải đáp: 4 số nguyên x thỏa mãn. Lời giải và giải thích chi tiết: -1 < x<4. Mà x in ZZ. Nên x in {0;1;2;3}. => Có 4 số nguyên x thoả mãn.

Nguồn: https://menhadep.com
Danh mục: Công Nghệ

Recommended For You