Bỏ túi 16 trong quá trình nhân đôi adn các đoạn okazaki hot nhất

Để hiểu hơn về Trong quá trình nhân đôi adn các đoạn okazaki chi tiết. Để hiểu hơn bạn hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây mà chúng tôi chia sẻ. Từ đó có sự lựa chọn phù hợp nhất về thông tin bạn cần, nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này nhé.

Nội dung bài viết

1 Trong quá trình nhân đôi ADN loại enzim nào có tác dụng nối các đoạn Okazaki với nhau

 • Tác giả: ancanmarketing.com
 • Ngày đăng: 11/04/2021
 • Đánh giá: 4.93 (607 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ, enzim nào sau đây có tác dụng nối các đoạn okazaki lại với nhau? A. Ligaza. B.ADN polimeraza. C. ARN polimeraza 

2 Câu 25: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là

 • Tác giả: kinhcan.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 4.77 (557 vote)
 • Tóm tắt: Câu 25: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là

3 Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được … – Loigiaihay

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 4.49 (278 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là. A hêlicaza. B ADN retriraza. C ADN 

4 Trong Quá Trình Nhân Đôi Adn Các Đoạn Okazaki

 • Tác giả: thitbohitachi.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 4.23 (207 vote)
 • Tóm tắt: · Trong quy trình phiên mã, enzim ARN pôlimeraza có tính năng tổng thích hợp đoạn mồi. 3. Gen được mã hóa liên tục. 4. Phân tử ADN mạch thẳng dạng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một nhà nghiên cứu tiến hành tách chiết, tinh sạch các thành phần nguyên liệu cần thiết cho việc nhân đôi ADN. Khi trộn các thành phần nguyên liệu với nhau rồi đưa vào điều kiện thuận lợi, quá trình tái bản ADN xảy ra. Khi phân tích sản phẩm nhân …

5 Tròn quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 4.14 (301 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải: Trong quá trình 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một nhà nghiên cứu tiến hành tách chiết, tinh sạch các thành phần nguyên liệu cần thiết cho việc nhân đôi ADN. Khi trộn các thành phần nguyên liệu với nhau rồi đưa vào điều kiện thuận lợi, quá trình tái bản ADN xảy ra. Khi phân tích sản phẩm nhân …

6 Nêu loại enzim nối các đoạn okazaki với nhauTrong quá trình nhân

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 12/04/2021
 • Đánh giá: 3.95 (209 vote)
 • Tóm tắt: Nêu loại enzim nối các đoạn okazaki với nhau. Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một nhà nghiên cứu tiến hành tách chiết, tinh sạch các thành phần nguyên liệu cần thiết cho việc nhân đôi ADN. Khi trộn các thành phần nguyên liệu với nhau rồi đưa vào điều kiện thuận lợi, quá trình tái bản ADN xảy ra. Khi phân tích sản phẩm nhân …

7 Trong quá trình nhân đôi ADN các đoạn okazaki được nối lại tạo thành mạch liên tục nhờ hoạt động của

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 06/19/2022
 • Đánh giá: 3.64 (281 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn okazaki được nối lại tạo thành mạch liên tục nhờ hoạt động của enzyme ligaza. Chọn A. ( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một nhà nghiên cứu tiến hành tách chiết, tinh sạch các thành phần nguyên liệu cần thiết cho việc nhân đôi ADN. Khi trộn các thành phần nguyên liệu với nhau rồi đưa vào điều kiện thuận lợi, quá trình tái bản ADN xảy ra. Khi phân tích sản phẩm nhân …

8 Trong quá trình tự nhân đôi ADN đoạn Okazaki là

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 3.49 (460 vote)
 • Tóm tắt: Nhóm các bộ ba nào sau đây có thể có trên mạch 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một nhà nghiên cứu tiến hành tách chiết, tinh sạch các thành phần nguyên liệu cần thiết cho việc nhân đôi ADN. Khi trộn các thành phần nguyên liệu với nhau rồi đưa vào điều kiện thuận lợi, quá trình tái bản ADN xảy ra. Khi phân tích sản phẩm nhân …

9 Trong quá trình tự nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được tổng hợp theo chiều:

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 09/12/2022
 • Đánh giá: 3.31 (331 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình tự nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được tổng hợp theo chiều: A 3′ đến 5′ cùng chiều thao xoắn ADN B 3′ đến 5′ ngược chiều thao xoắn ADN C 5′ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một nhà nghiên cứu tiến hành tách chiết, tinh sạch các thành phần nguyên liệu cần thiết cho việc nhân đôi ADN. Khi trộn các thành phần nguyên liệu với nhau rồi đưa vào điều kiện thuận lợi, quá trình tái bản ADN xảy ra. Khi phân tích sản phẩm nhân …

10 trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn okazaki đc nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là? A hêlicaza B ADN giraza C ADN ligaza D ADN pôlimeraza

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 3.14 (486 vote)
 • Tóm tắt: trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn okazaki đc nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là? A hêlicaza B ADN giraza C 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một nhà nghiên cứu tiến hành tách chiết, tinh sạch các thành phần nguyên liệu cần thiết cho việc nhân đôi ADN. Khi trộn các thành phần nguyên liệu với nhau rồi đưa vào điều kiện thuận lợi, quá trình tái bản ADN xảy ra. Khi phân tích sản phẩm nhân …

11 Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối với nhau

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 2.95 (52 vote)
 • Tóm tắt: · Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối với nhau bởi enzim ADN polimeraza. lipaza. ARN polimeraza. ligaza
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một nhà nghiên cứu tiến hành tách chiết, tinh sạch các thành phần nguyên liệu cần thiết cho việc nhân đôi ADN. Khi trộn các thành phần nguyên liệu với nhau rồi đưa vào điều kiện thuận lợi, quá trình tái bản ADN xảy ra. Khi phân tích sản phẩm nhân …

12 Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn okazaki được … – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 2.87 (180 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn okazaki được nối lại tạo thành mạch liên tục nhờ hoạt động của enzyme ligaza
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một nhà nghiên cứu tiến hành tách chiết, tinh sạch các thành phần nguyên liệu cần thiết cho việc nhân đôi ADN. Khi trộn các thành phần nguyên liệu với nhau rồi đưa vào điều kiện thuận lợi, quá trình tái bản ADN xảy ra. Khi phân tích sản phẩm nhân …

13 ID12-185: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau

 • Tác giả: tracnghiemsinhhoc.com
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 2.63 (136 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là. A. ADN ligaza. B. ADN giraza
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một nhà nghiên cứu tiến hành tách chiết, tinh sạch các thành phần nguyên liệu cần thiết cho việc nhân đôi ADN. Khi trộn các thành phần nguyên liệu với nhau rồi đưa vào điều kiện thuận lợi, quá trình tái bản ADN xảy ra. Khi phân tích sản phẩm nhân …

14 Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn okazaki được nối lại tạo thành mạch liên tục nhờ hoạt động của loại enzim nào sau đây?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 2.55 (78 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn okazaki được nối lại tạo thành mạch liên tục nhờ hoạt động của loại enzim nào sau đây?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một nhà nghiên cứu tiến hành tách chiết, tinh sạch các thành phần nguyên liệu cần thiết cho việc nhân đôi ADN. Khi trộn các thành phần nguyên liệu với nhau rồi đưa vào điều kiện thuận lợi, quá trình tái bản ADN xảy ra. Khi phân tích sản phẩm nhân …

15 Đoạn Okazaki được tổng hợp theo chiều nào

 • Tác giả: moicapnhap.com
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 2.44 (63 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải: Trong quá trình tự nhân đôi ADN, các đoạn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một nhà nghiên cứu tiến hành tách chiết, tinh sạch các thành phần nguyên liệu cần thiết cho việc nhân đôi ADN. Khi trộn các thành phần nguyên liệu với nhau rồi đưa vào điều kiện thuận lợi, quá trình tái bản ADN xảy ra. Khi phân tích sản phẩm nhân …

16 Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là:

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 2.47 (57 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một nhà nghiên cứu tiến hành tách chiết, tinh sạch các thành phần nguyên liệu cần thiết cho việc nhân đôi ADN. Khi trộn các thành phần nguyên liệu với nhau rồi đưa vào điều kiện thuận lợi, quá trình tái bản ADN xảy ra. Khi phân tích sản phẩm nhân …

Nguồn: https://menhadep.com
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You