Tổng hợp 20+ sắc thọ tưởng hành thức là gì được quan tâm nhiều

Tìm hiểu ngay thông tin rất hay về sắc thọ tưởng hành thức là gì được biên tập chi tiết và dễ dàng dành cho bạn tham khảo. Nếu bạn không có kinh nghiệm hãy đọc kỹ bài hướng dẫn của Mê Nhà Đẹp. Đội ngũ biên tập của chúng tôi sẽ tư vấn, gợi ý và giúp bạn đưa ra giải pháp hợp lý nhất cho bạn. Vì thế, bạn đừng bỏ qua những thông tin dưới đây nhé!

NGŨ UẨN là gì?

Ngũ Uẩn cũng gọi là Ngũ Ấm, là năm nhóm tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm. Ngoài Ngũ Uẩn ra. Không có gì gọi là cái “TA”.

Bạn Đang Xem: Tổng hợp 20+ sắc thọ tưởng hành thức là gì được quan tâm nhiều

Con người gồm 2 phần chính là: DANHSẮC.

Trong đó DANH gồm 4 Uẩn: Thọ, Tưởng, Hành, Thức.

SẮC gồm: Nội SắcNgoại Sắc.

Nội Sắc hay còn gọi là Lục Căn bao gồm: Nhãn căn (mắt), Nhĩ căn (tai), Tỷ căn (mũi), Thiệt căn (lưỡi), Thân căn, Ý căn.

Ngoại Sắc hay còn gọi là Lục Trần bao gồm: Sắc trần, Thanh trần, Hương trần, Vị trần, Xúc trần, Pháp trần.

Như vậy, NGŨ UẨN bao gồm: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Được chia thành 2 nhóm chính là DANHSẮC.

NGŨ UẨN LÀ KHÔNG THẬT. Hay còn gọi là NGŨ UẨN GIAI KHÔNG.

Ý Nghĩa Và Tính Thiết Thực Của Ngũ Uẩn

Ý Nghĩa Của Ngũ Uẩn

Ngũ Uẩn là căn bản của Đạo Phật, được Đức Phật thuyết để giúp hành giả nhìn rõ và biết như thật về chính mình và thế giới. Con người và thế giới là một hợp thể của năm yếu tố: Sắc (Rùpa), Thọ (Vedana), Tưởng (Samjnà), Hành (Samkàra), Thức (Vijnàna).

 1. Sắc Uẩn (zh. 色; sa., pi. rūpa) là sự nhận biết thân mình và sáu giác quan (hay còn gọi là Lục Căn, bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) là do Tứ Đại Chủng (sa., pi. mahābhūta) tạo thành.
  • Tứ Đại Chủng đó là bốn yếu tố Đất, Nước, Gió, Lửa. Trong đó chúng ta có thể hiểu tóm tắt như sau: Đất tạo nên cơ thể, khi bỏ xác, cơ thể tan rã trở về với Đất. Nước tạo ra máu huyết, các chất lỏng bên trong cơ thể. Gió chính là các luồng khí lưu thông trong cơ thể. Cuối cùng là Lửa, chính là thân nhiệt của chúng ta.
  • Sắc tạo nên các giác quan và các đối tượng của chúng. Cái biết của Sắc Uẩn gọi là Sắc Thức. Sắc Thức là sáu dạng ý thức (Lục Thức) liên hệ tới sáu giác quan: Ý thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
  • Sắc Thức phụ thuộc vào Lục Căn tiếp xúc với Lục Trần để hình thành nên Lục Thức. Ví dụ: Lục Căn vì sự thay đổi của Lục Trần mà sẽ thay đổi Lục Thức như cảm nhận sự thay đổi, bị thay đổi bởi lạnh, bị thay đổi bởi nóng, bị thay đổi bởi đói, bị thay đổi bởi khát, bị thay đổi bởi sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng…
 2. Thọ Uẩn (zh. 受, sa., pi. vedanā), tức là toàn bộ các cảm giác, cảm nhận sự thay đổi chung quanh, không phân biệt chúng là dễ chịu, khó chịu hay trung tính (trung tính là không mang đến cảm giác gì). Ba loại Cảm Thọ đó được gọi là: Lạc Thọ, Khổ ThọXả Thọ

 3. Tưởng Uẩn (zh. 想, sa. saṃjñā, pi. saññā) là nhận biết sự khác biệt, như là màu này khác màu kia, mùi này khác mùi kia

 4. Hành Uẩn (zh. 行, sa. saṃskāra, pi. saṅkhāra), là ý định, toan tính, suy tư, cân nhắc trước 1 quyết định. Hành bao gồm: Thân Hành, Khẩu HànhÝ Hành. Là tất cả các chủ tâm trước khi một hành động được hình thành để tạo nên thiện nghiệp hoặc ác nghiệp.

 5. Thức Uẩn (zh. 識, sa. vijñāna, pi. viññāṇa) là sự nhận thức nhờ mặc định, mặc định cái này chua, mặc định cái kia đắng, mặc định cái nọ màu đỏ, mặc định cái kia nóng, cái này lợi, cái kia không lợi… Đây cũng là bước chuyển tiếp của Tưởng Uẩn và Hành Uẩn. Từ sự cảm nhận sự khác biệt rồi suy nghĩ, cân nhắc xem mức độ khác biệt như thế nào. Cho đến định nghĩa sự khác biệt bằng những danh từ hay tên gọi cho từng sự vật, sự việc, hiện tượng…

Ngũ Uẩn cũng được gọi là năm ràng buộc. Vì chỉ có Đức Phật hay A-la-hán mới không bị dính mắc nơi Ngũ Uẩn. Đặc tính chung của Ngũ Uẩn là Vô Thường, Vô Ngã và Khổ.

Tính chất Khổ Thường của Ngũ Uẩn là một trong những giáo lý quan trọng nhất của Đạo Phật. Khổ xuất phát từ lòng Ham Muốn, không hiểu sự Vô Thường của Ngũ Uẩn, không hiểu rằng con người được tạo thành từ Ngũ Uẩn đó không gì khác hơn là một sự giả hợp. Không có một cái “Ta” nào thật sự đứng đằng sau con người cả (Vô Ngã). Đại sư người Đức Nyānatiloka trình bày như sau về tầm quan trọng của Ngũ Uẩn:

Đời sống của mỗi chúng ta thực chất chỉ là một chuỗi hiện tượng thân tâm, một chuỗi hiện tượng đã hoạt động vô lượng kiếp trước khi ta sinh ra và sẽ còn tiếp tục vô tận sau khi ta chết đi. Ngũ uẩn này, dù riêng lẻ từng uẩn hay hợp chung lại, chúng không hề tạo thành một cái gì gọi là cái ta. Ngoài chúng ra, không còn cái gì được gọi là một thể của cái ta độc lập với chúng, để ta tạm gọi nó là cái ta. Lòng tin có một cái ta, có một nhân cách độc lập chỉ là một ảo tưởng.

Tính Thiết Thực Của Ngũ Uẩn

Trong tính thiết thực của Ngũ Uẩn, Thức Uẩn phân biệt rõ ràng các cảnh sở duyên. Hành Uẩn theo tướng của Thức Uẩn mà triển chuyển liên tục tạo ra vòng quay Lục Đạo Luân Hồi. Nó cũng là hợp thể của bốn uẩn kia chúng được kết hợp, hình thành theo lý NgãDuyên Sinh. Cũng chính nhờ tính thiết thực đó mà Đạo Phật đã triển khai thành hệ thống Duy Thức Học đồ sộ, trở thành môn Tâm Lý Học, Triết Học Phật Giáo. Giúp cho con người hiểu được mọi sự hoạt động của tâm lý, nhận thức được sự vật đúng như thật, giải thoát tâm trí ra khỏi sự vô minh phiền não và khổ đau.

Tóm lại, Ngũ Uẩn là hợp thể của Sắc Uẩn, Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn, Hành Uẩn và Thức Uẩn. Là một kết hợp giữa tâm lý và vật lý để tạo nên một con người. Mà điểm trọng yếu khi phân tích một con người toàn diện thì ta thấy gồm hai yếu tố chính, đó là Thân và Tâm hay vật chất và tinh thần.

Trong Ngũ Uẩn, Sắc là thể chất, Thọ là cảm tính cảm giác, Tưởng là tri giác là so sánh, Hành là chọn lựa là quyết định, Thức là nhận biết phân biệt. Như vậy, con người chúng ta hiện hữu không có gì khác ngoài năm yếu tố này. Tu tập theo giáo lý Ngũ Uẩn sẽ thành tựu Giải Thoát nếu quán chiếu thâm sâu thấu triệt được chúng đều là Vô Thường – Vô Ngã – Duyên Sinh.

☆☆☆☆☆☆☆💐💐💐💐💐☆☆☆☆☆☆☆

🙏🏻 Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🏻

🙏🏻 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🏻

🙏🏻 Nam mô Long Hoa Hội Di Lặc Tôn Phật 🙏🏻

🙏🏻 Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🏻

🙏🏻 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát 🙏🏻

🙏🏻 Nam mô Đức Tông Sư Minh Trí 🙏🏻

☆☆☆☆☆☆☆💐💐💐💐💐☆☆☆☆☆☆☆

Khi xem và đọc những điều này. Nếu có chút gì lợi ích cho chúng sinh. Đó là sự diệu dụng của pháp bảo. Xin hồi hướng công đức lành này. Cầu cho chánh pháp được cửu trụ ta bà. Mọi loài sớm thoát khỏi đường mê. Quay về nẻo giác. Từ bỏ sát sanh hại vật. Phát tâm quy y Tam Bảo. Thọ trì ngũ giới. Ăn chay niệm Phật. Bố thí. Phóng sanh. Người người biết lấy lòng từ bi quý kính lẫn nhau. Thế giới hết nghiệp binh đao. Mưa thuận gió hoà. Quốc thái dân an. Muôn loài dứt sạch phiền não. Oan trái nghiệp chướng tiêu trừ. Thân tâm an lạc. Phước huệ song tu. Đạo quả chóng viên thành. Âm siêu dương thới. Lưỡng lộ tồn vong. Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật Đạo.

🙏🏻 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🏻

() Buddham Sharanam Gacchami ()

() Dhammam Saranam Gacchami ()

() Sangham Saranam Gacchami ()

Thiện Hoá sưu tầm và tổng hợp-

Top 23 sắc thọ tưởng hành thức là gì biên soạn bởi Mê Nhà Đẹp

Ngũ uẩn – Thiền Phật Giáo

 • Tác giả: thienphatgiao.org
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 4.78 (360 vote)
 • Tóm tắt: Ngoài ngũ uẩn đó ra không có gì gọi là cái “ta”. Ngũ uẩn là: … Bốn uẩn: Thọ, Tưởng, Hành, Thức có sự chồng chéo ngay cả về mặt khái niệm, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các diễn giải trên mang tính chất tương đối và còn tùy thuộc vào mỗi tông phái hay trường phái Phật giáo. Khái niệm Sắc uẩn dễ hiểu và hình dung hơn 4 uẩn còn lại. Bốn uẩn: Thọ, Tưởng, Hành, Thức có sự chồng chéo ngay cả về mặt khái niệm, cách sử …

Đức Phật dạy gì về Vô ngã? (Trịnh Đình Hỷ)

 • Tác giả: tapchivanhoaphatgiao.com
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 4.59 (290 vote)
 • Tóm tắt: Sắc (corporeality) là tất cả những gì thuộc về thể xác, trong khi thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tinh thần. Thọ là cảm giác (feeling), cảm thấy; tưởng là …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Đức Phật, cái mà người ta gọi là cái “ta” (Hán-Việt: ngã, La-tinh: ego, Anh: self ), cái mà người ta cho là một thực thể, một cá nhân hay con người (P: puggala, S: pudgala), hay một sinh vật (satta), thật ra chỉ …

Ngũ uẩn là gì? Tại sao nó là nền tảng của mọi khổ đau đời người?

 • Tác giả: lichngaytot.com
 • Ngày đăng: 11/23/2022
 • Đánh giá: 4.19 (494 vote)
 • Tóm tắt: – Theo lời Đức Phật dạy ngũ uẩn là có 5 ẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là những yếu tố vật chất và tinh thần được kết hợp …

Ngũ uẩn là gì? Thế nào là ngũ uẩn giai không?

 • Tác giả: tamhuongphat.com
 • Ngày đăng: 06/04/2022
 • Đánh giá: 4.04 (270 vote)
 • Tóm tắt: Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) tức là 5 yếu tố tạo thành một con người bao gồm: thân thể, cảm xúc, nhận thức, quá trình suy nghĩ, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một trong những khái niệm mới trong giáo lý của Đức Phật là ngũ uẩn (tiếng phạn: The skandhas – tiếng Pali: khandhas; tiếng Anh: Five Clinging Aggregates). Trong bài thuyết pháp đầu tiên của mình, Đức Phật đã đưa ra một ý nghĩa mới, “Ngũ uẩn”; để …

Tâm và Ta Chương 4: Tâm

 • Tác giả: rongmotamhon.net
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 3.97 (474 vote)
 • Tóm tắt: Trước khi nói hay làm một việc gì, người ta đều có suy nghĩ, tính toán. … Con người chỉ là một hợp thể của năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức).

Kinh Vô Ngã Tướng – Linh Quy Pháp Ấn

 • Tác giả: linhquyphapan.vn
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 3.74 (323 vote)
 • Tóm tắt: – Nơi thân tâm năm uẩn nầy, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vì đưa đến Khổ, Bịnh hoạn, nênchẳng phải là Ta. – Ðối với mỗi uẩn, Ta chẳng thể điều khiển chúng, khiến …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thọ = cảm thọ, cảm giác, tức là sự hay biết nơi thân tâm có các cảm giác như nóng, lạnh, đau nhức, tê, sung sướng, khổ sở, hay đê mê, v.v… Phật học phân biệt ba loại cảm thọ: (1) khổ thọ(= cảm giác khó chịu), (2) lạc thọ (=cảm giác thoải mái, sung …

HIỂU VỀ NGŨ ẤM – chanhientam.net

 • Tác giả: chanhientam.net
 • Ngày đăng: 06/28/2022
 • Đánh giá: 3.55 (557 vote)
 • Tóm tắt: Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm. SẮC, là chỉ cho phần xác thân của mỗi người. Những gì thuộc về thân thể, …

Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo

 • Tác giả: vuonhoaphatgiao.com
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 3.37 (565 vote)
 • Tóm tắt: … sắc nên gọi là danh và bao gồm thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Vậy ngũ uẩn là một danh từ dùng chỉ cho con người hay nói một cách rộng rãi là …

,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi
 • Tác giả: chuabuuchau.com.vn
 • Ngày đăng: 12/30/2021
 • Đánh giá: 3.19 (412 vote)
 • Tóm tắt: Tự bản thân sắc, thọ, tưởng, hành, thức vốn là duyên sinh, nó không là một … ta quyết định thực hiện việc gì đó, họat động quyết định ấy chính là hành.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vì vô minh, con người chấp thân ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) làm ngã nên sinh tâm tham ái và chấp thủ. Nhưng bản chất của ngũ uẩn là duyên sinh nên vô ngã, vô thường, con người chấp ngũ uẩn là của mình, là mình, là tự ngã của mình nên khi …

PHẬT GIÁO VÀ CUỘC SỐNG

PHẬT GIÁO VÀ CUỘC SỐNG
 • Tác giả: phatgiaovacuocsong.home.blog
 • Ngày đăng: 12/21/2021
 • Đánh giá: 2.87 (154 vote)
 • Tóm tắt: Phật giáo chủ trương con người và thế giới là một hợp thể của năm yếu tố: Sắc (Rùpa), Thọ (Vedana), Tưởng (Samjnà), Hành (Samkàra), Thức ( …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phật giáo chủ trương con người và thế giới là một hợp thể của năm yếu tố: Sắc (Rùpa), Thọ (Vedana), Tưởng (Samjnà), Hành (Samkàra), Thức (Vijnàna). Đây chính là phần kết cấu căn bản đặc thù, là cơ sở hình thành nhân sinh quan, vũ trụ quan và giải …

VẬN HÀNH CỦA NGŨ UẨN. – PHẬT THÍCH CA MÂU NI

 • Tác giả: thichca84.blogspot.com
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 2.79 (61 vote)
 • Tóm tắt: Ngũ uẩn gồm những tập hợp Sắc-Thọ-Tưởng-Hành-Thức. Ngũ uẩn còn có tên khác là ngũ ấm nếu nói chúng là nguyên nhân che lấp chân tâm.

Đời là bể khổ – Có thật không?

 • Tác giả: cand.com.vn
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 2.63 (76 vote)
 • Tóm tắt: Khổ vì chấp vào ngũ ẩn: Sắc -thọ – tưởng – hành – thức, 5 yếu tố tạo nên thân và tâm con người, theo quan điểm Phật giáo.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với phần đông nhân loại, điều thực tế hơn cả là phải điều hòa các ham muốn. Trong mỗi chúng ta luôn có cái tham, vậy thì chúng ta phải điều hòa, tiết chế cái tham. Trong mỗi chúng ta luôn có cái sân, cái si thì phải tiết chế, điều hòa làm sao để …

Tâm Kinh Bát Nhã – Tam Bao Temple

 • Tác giả: batonrougebuddha.org
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 2.53 (112 vote)
 • Tóm tắt: Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Này Xá-lợi-phất ! Tướng không của các pháp, không sanh, không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng không không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, …

Đôi nét về đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 • Tác giả: bdv.tuyenquang.dcs.vn
 • Ngày đăng: 10/14/2022
 • Đánh giá: 2.48 (97 vote)
 • Tóm tắt: + “Ngũ ấm xí thịnh khổ” (thân ngũ đại của con người được gọi là thân ngũ ấm, đó là: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm.

DANH NHÂN XỨ THANH – CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH

 • Tác giả: thanhhoa.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 2.44 (174 vote)
 • Tóm tắt: Các con ông: Lê Hoằng Dục là một nhà thơ, là bạn xướng hoạ với Lê … Bấy nhiêu hành động, sáng kiến cho ta cảm tưởng rằng Lang Cun Cần là …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ông có tài chính sự, thường đề xuất ý kiến với nhà Chúa định kế hoạch yên dân. Năm 1615, cùng với Lê Bật Tứ dâng khải xin đình chỉ việc tuyển binh. Năm 1618, lại dựa vào nhiều tai dị để phê bình những người cầm quyền cay nghiệt, vơ vét hết của cải …

Ngũ uẩn là gì – Đức Phật dạy thế nào về Ngũ uẩn giai không?

Ngũ uẩn là gì - Đức Phật dạy thế nào về Ngũ uẩn giai không?
 • Tác giả: kinhnghiemhocphat.com
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 2.27 (141 vote)
 • Tóm tắt: Ngũ uẩn là năm thứ ngăn che làm cho con người không nhận biết được chân tánh, gồm có: Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vì vậy khi hội đủ nhân duyên thì những chủng tử trong A đà na thức duyên khởi mà tác tạo ra con người mới tức là có tái sinh. Một người mới chết, tuy thất đại từ từ tan rã, tay chân lạnh ngắt, tim ngừng đập, nhưng Tàng thức hay A lại da thức vẫn còn …

TÌM HIỂU PHÁP MÔN NIỆM THỌ – NGŨ UẨN, DANH VÀ SẮC

 • Tác giả: thienvipassana.net
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 2.29 (195 vote)
 • Tóm tắt: Tiến trình tâm thứ hai là tưởng, hành vi công nhận. Phần này của tâm làm công việc nhận dạng những gì đã được ghi nhận bởi thức.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo cùng thể thức như vậy, đức Phật nhận ra con người không phải là một thực thể hoàn chỉnh, không thay đổi, mà là một tiến trình trôi chảy từ sát na này đến sát na khác. Không có “con người” thực, chỉ có một dòng đang diễn tiến, một tiến trình …

Tìm hiểu ngũ uẩn trong Phật giáo

 • Tác giả: hoasenphat.com
 • Ngày đăng: 12/22/2021
 • Đánh giá: 2.03 (144 vote)
 • Tóm tắt: Ngũ uẩn là gì? · Hình thức (Sắc uẩn – rupa) · Cảm giác (Thọ uẩn – vedana) · Nhận thức (Tưởng uẩn – sanna) · Hình thành tinh thần (Hành uẩn – …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sự tổng hợp này gọi là nhận thức hoặc thừa nhận cả vật chất lẫn tinh thần thông qua liên hệ với các giác quan. Khi chúng ta nhận thức về một đối tượng hay ý tưởng, nhận thức của chúng ta nhận ra sự phân biệt của nó với các đối tượng hoặc ý tưởng …

Ngũ uẩn giai không là gì

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 1.92 (105 vote)
 • Tóm tắt: Là hiểu biết của Phàm phu quan niệm Ngũ uẩn là Năm thành tố bao gồm Sắc Thọ Tưởng Hành Thức đồng thời tồn tại, cấu hợp nên một chúng sanh, giống như các thành …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thức Uẩn hay nhóm Thức chính là Ý thức do lộ trình Xúc Thọ Tưởng Tư (duy) phát sinh. Định nghĩa này trong kinh Đại Kinh Mãn Nguyệt đã chỉ rõ Thức Uẩn chỉ là Ý thức nên tránh được sự hiểu lầm Thức uẩn bao gồm sáu thức là Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ …

Cảm thọ và tri giác

 • Tác giả: langmai.org
 • Ngày đăng: 12/12/2021
 • Đánh giá: 1.88 (84 vote)
 • Tóm tắt: Đó là sắc (sắc tức là sắc thân, gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý), thọ, tưởng, hành và thức. Mỗi ngày chúng ta có rất nhiều cảm thọ, khi thì hạnh phúc, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng ta nói ‘thấy đường’ là một cảm thọ trung tính. Nhưng những người mù thì họ có thể đổi bất cứ thứ gì để có được đôi mắt sáng. Nếu điều này xảy ra thì đó là một phép lạ, một món quà kỳ diệu đối với họ. Còn chúng ta, đang có đôi mắt sáng, có thể …

Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới

 • Tác giả: bookdown.org
 • Ngày đăng: 10/02/2022
 • Đánh giá: 1.84 (154 vote)
 • Tóm tắt: Các tác dụng tâm lý (thọ, tưởng, hành, thức) vì căn cứ trên tổ chức cơ thể … tinh thần ít sắc bén hơn, người ta vội cho chúng là không có “linh hồn” nhỉ?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ðừng tin tưởng ở những danh từ tốt đẹp thường hay lừa gạt con người. Ðộc lập, tự do, hòa bình, nâng đỡ nhược tiểu, cứu vớt nhân loại! những danh từ ấy có giá trị là bao, đừng vội tin tưởng ở chúng, con người chỉ cần tin tưởng ở hành động của chính …

Chương 12: THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC, DIỆC PHỤC NHƯ THỊ

 • Tác giả: kilopad.com
 • Ngày đăng: 11/04/2022
 • Đánh giá: 1.69 (145 vote)
 • Tóm tắt: Thọ, tưởng, hành, thức uẩn cũng lại như vậy, nghĩa là cũng như sắc uẩn: … Hết chấp ngã thì “tâm vô quái ngại” không còn bị cản trở gì nữa và nhờ vậy sẽ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sắc bất dị không. Sắc tức thị không… Thọ tưởng hành thức cũng là Không, Không cũng là thọ tưởng hành thức là một cách nói triệt để, nhằm tiến tới cái Một, cái “Bất Nhị”, cái không hai. Người nghệ sĩ có thể trực giác ngay những điều đó mà không cần …

Nghi Thức Cúng Ngọ – Nghi Lễ Hằng Ngày

 • Tác giả: chuahoangphap.com.vn
 • Ngày đăng: 11/09/2022
 • Đánh giá: 1.6 (191 vote)
 • Tóm tắt: Sạch dơ thêm bớt cũng là chân không. Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ. Như hư không sắc vẻ gì đâu. Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giờ này đệ tử, cùng với đại chúng, cung kính trước Phật, thành tâm đọc, tụng nghi thức cúng ngọ. Nguyện đem công đức này hồi hướng đạo Phật sáng thêm, xe Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hoà bình, chúng sinh an …

Nguồn: https://menhadep.com
Danh mục: Công Nghệ

Recommended For You