Danh sách 10+ lá chắn thuế là gì hay nhất

Để hiểu hơn về lá chắn thuế là gì có sự lựa chọn đúng đắn nhất, hãy tham khảo ngay những thông tin hữu ích mà chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé! Nếu bạn không có kinh nghiệm hãy đọc kỹ bài hướng dẫn chi tiết của Mê Nhà Đẹp.

1.Quan điểm toàn bộ vốn chủ sở hữu (All-Equity point of view-AEPV).

Bạn Đang Xem: Danh sách 10+ lá chắn thuế là gì hay nhất

Việc xây dựng ngân lưu theo quan điểm này nhằm đánh giá xem vốn đầu tư vào dự án trong trường hợp không có tài trợ (vay nợ) là có hiệu quả hay không? từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Trong trường hợp này, dòng ngân lưu vào chúng ta ghi nhận các khoản thực thu bằng tiền (kểcả các khoản trợ cấp và trợ giá mà dự án được hưởng), ở dòng ngân lưu ra là các khoản thực chi bằng tiền (kể cả chi phí cơ hội của tài sản và của lao động). Trong trường hợp này thuế TNDN hàng năm của dự án không có lá chắn thuế do lãi vay (còn gọi là ngân lưu của dự án không có lá chắn thuế); do đó khi chiết khấu dòng ngân lưu này ta sử dụng suất chiết khấu có lá chắn thuế.

2.Quan điểm tổng đầu tư (Total investerment point of view – TIP).

Bảng kế hoạch ngân lưu theo quan điểm này nhằm đánh giá hiệu quả tổng hợp của dự án trong trường hợp có tài trợ bằng nợ vay. Việc xác định dòng ngân lưu vào và ra giống như quan điểm toàn bộ vốn chủ sở hữu – AEPV, tuy nhiên trong trường hợp chỉ tiêu thuế TNDNcó lá chắn thuế do lãi vay. Quan điểm TIP còn gọi là quan điểm của ngân hàng nó giúp cho ngân hàng đánh giá hiệu quả và khả năng trả nợ vốn vay của dự án để ngân hàng có quyết định cho vay phù hợp. TIP còn gọi là ngân lưu có lá chắn thuế và vì vậy chúng ta sẽ sửdụng chiết khấu không có lá chắn thuế để chiết khấu dòng ngân lưu này.

3.Quan điểm chủ sở hữu (Equity owner point of view – EPV).

So với kế hoạch ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIP), kế hoạch ngân lưu theo quan điểm chủ sở hữu – EPV có đề cập thêm ngân lưu tài trợ của dự án (ngân lưu vào thêm khoản vốn vay và ngân lưu ra thêm khoản trả nợ vay). Việc xây dựng ngân lưutheo quan điểm EPV nhằm đánh giá hiệu quả và rủi ro chủ đầu tư trong trường hợp có sử dụng vốn vay, là căn cứ quan trọng để nhà đầu tư (người cho vay) có quyết định tài trợ tối ưu đối với dự án. Nếu dự án không có sử dụng vốn vay thì ngân lưu tài chính chỉ có một giá trị duy nhất dó là ngân lưu (CF) theo quan điểm toàn bộ vốn chủ sở hữu (AEPV); nếu dự án có sử dụng vốn vay thì ngân lưu tài chính sẽ có hai giá trị đó là giá trị ngân lưu tổng đầu tư (TIP) và giá trị ngân lưu chủ sở hữu (EPV).

Để đơn giản, chúng ta sẽ lập kếhoạchngânlưutheoquanđiểmtổngđầutư, sauđólấy giá trị ngân lưu ròng này (CF-TIP) trừ ngân lưu tài trợ chúng ta sẽ tính được ngânròng theo quan điểm chủsở hữu (CF-EPV). Ngân lưu tài trợ phản ánh ngân lưu vay và trả nợ vay của dự án. Khi dự án tiếp nhận vốn vay, cho thấy một ngân lưu vào, nó tác động làm tăng ngân lưu ròng của dự án; khi dự án trả nợ, cho thấy một ngân lưu ra, tác động làm giảm ngân lưu ròng của dự án.1.Quan điểm toàn bộ vốn chủ sở hữu (All-Equity point of view-AEPV).

Việc xây dựng ngân lưu theo quan điểm này nhằm đánh giá xem vốn đầu tư vào dự án trong trường hợp không có tài trợ (vay nợ) là có hiệu quả hay không? từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Trong trường hợp này, dòng ngân lưu vào chúng ta ghi nhận các khoản thực thu bằng tiền (kểcả các khoản trợ cấp và trợ giá mà dự án được hưởng), ở dòng ngân lưu ra là các khoản thực chi bằng tiền (kể cả chi phí cơ hội của tài sản và của lao động). Trong trường hợp này thuế TNDN hàng năm của dự án không có lá chắn thuế do lãi vay (còn gọi là ngân lưu của dự án không có lá chắn thuế); do đó khi chiết khấu dòng ngân lưu này ta sử dụng suất chiết khấu có lá chắn thuế.

2.Quan điểm tổng đầu tư (Total investerment point of view – TIP).

Bảng kế hoạch ngân lưu theo quan điểm này nhằm đánh giá hiệu quả tổng hợp của dự án trong trường hợp có tài trợ bằng nợ vay. Việc xác định dòng ngân lưu vào và ra giống như quan điểm toàn bộ vốn chủ sở hữu – AEPV, tuy nhiên trong trường hợp chỉ tiêu thuế TNDNcó lá chắn thuế do lãi vay. Quan điểm TIP còn gọi là quan điểm của ngân hàng nó giúp cho ngân hàng đánh giá hiệu quả và khả năng trả nợ vốn vay của dự án để ngân hàng có quyết định cho vay phù hợp. TIP còn gọi là ngân lưu có lá chắn thuế và vì vậy chúng ta sẽ sửdụng chiết khấu không có lá chắn thuế để chiết khấu dòng ngân lưu này.

3.Quan điểm chủ sở hữu (Equity owner point of view – EPV).

So với kế hoạch ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIP), kế hoạch ngân lưu theo quan điểm chủ sở hữu – EPV có đề cập thêm ngân lưu tài trợ của dự án (ngân lưu vào thêm khoản vốn vay và ngân lưu ra thêm khoản trả nợ vay). Việc xây dựng ngân lưutheo quan điểm EPV nhằm đánh giá hiệu quả và rủi ro chủ đầu tư trong trường hợp có sử dụng vốn vay, là căn cứ quan trọng để nhà đầu tư (người cho vay) có quyết định tài trợ tối ưu đối với dự án. Nếu dự án không có sử dụng vốn vay thì ngân lưu tài chính chỉ có một giá trị duy nhất dó là ngân lưu (CF) theo quan điểm toàn bộ vốn chủ sở hữu (AEPV); nếu dự án có sử dụng vốn vay thì ngân lưu tài chính sẽ có hai giá trị đó là giá trị ngân lưu tổng đầu tư (TIP) và giá trị ngân lưu chủ sở hữu (EPV).

Để đơn giản, chúng ta sẽ lập kếhoạchngânlưutheoquanđiểmtổngđầutư, sauđólấy giá trị ngân lưu ròng này (CF-TIP) trừ ngân lưu tài trợ chúng ta sẽ tính được ngânròng theo quan điểm chủsở hữu (CF-EPV). Ngân lưu tài trợ phản ánh ngân lưu vay và trả nợ vay của dự án. Khi dự án tiếp nhận vốn vay, cho thấy một ngân lưu vào, nó tác động làm tăng ngân lưu ròng của dự án; khi dự án trả nợ, cho thấy một ngân lưu ra, tác động làm giảm ngân lưu ròng của dự án.

Nguyễn Thị Minh Hà

Top 15 lá chắn thuế là gì biên soạn bởi Mê Nhà Đẹp

Các loại lá chắn thuế trong doanh nghiệp là:

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 4.75 (485 vote)
 • Tóm tắt: Các loại lá chắn thuế trong doanh nghiệp là: A. Khấu hao … Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay trên vốn kinh doanh phản ánh điều gì?

Lá chắn thuế là gì? Chiến lược tài chính CEO nhất định phải biết

 • Tác giả: camnangceo.com
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 4.51 (246 vote)
 • Tóm tắt: Lá chắn thuế là khoản giảm thu nhập chịu thuế của một cá nhân hay doanh nghiệp đạt được thông qua công khai những khoản khấu trừ được phép như lãi thế chấp, chi …

Hỏi thêm về WACC và lá chắn thuế

 • Tác giả: vatgia.com
 • Ngày đăng: 10/01/2022
 • Đánh giá: 4.22 (308 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp có lá chắn thuế, tức doanh nghiệp vừa sử dụng vốn vay và Vốn CSH. … và thêm options (quyền chọn) nữa, tức dự án để lại cái gì sau khi kết thúc.

Vốn mỏng là gì – Dịch vụ kiểm toán VINASC

 • Tác giả: vinasc.com.vn
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 4.04 (555 vote)
 • Tóm tắt: phải trả càng cao, thì lá chắn thuế càng lớn, lợi nhuận chịu thuế sẽ càng thấp. Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. vay vốn …

Các câu hỏi nghiệp vụ kế toán thường gặp về Cho Thuê Tài Chính!

 • Tác giả: chailease.com.vn
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 3.84 (558 vote)
 • Tóm tắt: Tài sản cố định thuê tài chính là gì? Nếu như Quý khách hàng có các thắc mắc liên quan đến thuế, kế toán của các giao dịch thuê tài chính xin vui lòng liên …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Trường hợp tổ chức cho thuê tài chính chuyển giao toàn bộ số thuế GTGT ghi trên hóa đơn tài sản mua cho thuê tài chính cho bên đi thuê tài chính được kê khai khấu trừ một lần thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính, tổ chức cho thuê tài …

Vốn vay không vượt quá 25% vốn chủ sở hữu

Vốn vay không vượt quá 25% vốn chủ sở hữu
 • Tác giả: mbs.com.vn
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 3.59 (342 vote)
 • Tóm tắt: Họ sử dụng vốn vay thay vì vốn chủ sở hữu nhằm tận dụng lợi thế của “lá chắn thuế”, ở chỗ: doanh nghiệp đi vay phải trả lãi vay, qua đó làm giảm thuế thu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hai, chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm a khoản này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn …

Wacc là gì? công thức tính Wacc đầy đủ chi tiết

Wacc là gì? công thức tính Wacc đầy đủ chi tiết
 • Tác giả: amis.misa.vn
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 3.47 (319 vote)
 • Tóm tắt: Vậy WACC là gì, cách tính WACC như thế nào và nó có ý nghĩa gì đối … do đó doanh nghiệp sẽ được hưởng khoản tiết kiệm thuế (lá chắn thuế).
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp thường huy động vốn chủ yếu qua các nguồn tài trợ gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, phát hành cổ phần phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi; vay vốn thông qua phát hành trái phiếu, vay ngân hàng và tổ chức tín dụng khác. Chi phí từng nguồn …

Khấu hao nhanh và &quotTấm lá chắn thuế&quot

 • Tác giả: webketoan.com
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 3.33 (558 vote)
 • Tóm tắt: Các Anh chị ơi, giải thích hộ em câu này với: “Tại sao nói khấu hao nhanh là “Tấm lá chắn thuế” với doanh nghiệp?” Đây là bài kiểm tra của …

lá chắn thuế từ khấu hao non debt tax shields

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 3.07 (247 vote)
 • Tóm tắt: Tìm kiếm lá chắn thuế từ khấu hao non debt tax shields , la chan thue tu khau hao non debt tax shields tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Tạo lá chắn bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài

 Tạo lá chắn bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài
 • Tác giả: plo.vn
 • Ngày đăng: 02/15/2022
 • Đánh giá: 2.93 (76 vote)
 • Tóm tắt: Tọa lạc tại Khu công nghệ cao TP.HCM, Intel VN đã đầu tư cả tỉ USD và ngày càng mở rộng quy mô sản xuất. VN ngày càng đóng vai trò là điểm sản …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong 10 năm qua, lũy kế xuất khẩu của Intel VN đạt 50,2 tỉ USD, trong đó riêng năm 2020 đạt 13,1 tỉ USD. Đặc biệt dù dịch bệnh căng thẳng nhưng trong sáu tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu của hãng công nghệ này vẫn chiếm đến 64% tổng giá trị …

Đòn bẩy tài chính là gì? Công thức tính đòn bẩy tài chính chính xác

Đòn bẩy tài chính là gì? Công thức tính đòn bẩy tài chính chính xác
 • Tác giả: topi.vn
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.81 (80 vote)
 • Tóm tắt: Là “lá chắn thuế” cho doanh nghiệp bởi theo luật thì khoản vay và lãi phải trả được tính vào chi phí của doanh nghiệp và được khấu trừ vào …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để giảm thiểu rủi ro khi sử dụng FL, nhà đầu tư cần lưu ý: Lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro cao, nếu sử dụng đòn bẩy để giao dịch khối lượng lớn có thể dẫn đến thua lỗ nếu thị trường biến động. Vì vậy phải xác định mức độ tổn thất trong trường hợp …

Xu Hướng 12/2022 Lá Chắn Thuế (Tax Shield) Là Gì? Ý Nghĩa Của Lá Chắn Thuế / 2023 Top 17 View

 • Tác giả: 2atlantic.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/12/2022
 • Đánh giá: 2.79 (115 vote)
 • Tóm tắt: Bạn đang xem bài viết Lá Chắn Thuế (Tax Shield) Là Gì? Ý Nghĩa Của Lá Chắn Thuế được cập nhật mới nhất trên website 2atlantic.edu.vn.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lá chắn thuế là khoản giảm trừ thu nhập chịu thuế của một cá nhân hay doanh nghiệp đạt được thông qua việc yêu cầu những khoản khấu trừ hợp lệ như lãi thế chấp (có thể hiểu là lãi tiền vay mua nhà), chi phí y tế, các khoản đóng góp từ thiện, và khấu …

EBIT và EBITDA: Cách tính và áp dụng trong đầu tư (CHUẨN)

EBIT và EBITDA: Cách tính và áp dụng trong đầu tư (CHUẨN)
 • Tác giả: govalue.vn
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 2.63 (114 vote)
 • Tóm tắt: EBIT margin (Biên lợi nhuận trước lãi vay và thuế) là một chỉ tiêu … trừ thuế, được nhiều doanh nghiệp sử dụng như một “tấm lá chắn thuế”.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng tôi sẽ không mua những doanh nghiệp mà ở đó họ nói nhiều về EBITDA. Nếu bạn lập ra một danh sách các doanh nghiệp và chia ra hai nhóm, một nhóm sử dụng EBITDA như một thước đo hoạt động và nhóm kia thì không, tôi nghĩ bạn sẽ tìm thấy nhiều dấu …

Chi phí khấu hao tài sản cố định là lá chắn thuế

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 2.5 (147 vote)
 • Tóm tắt: landing party là gì – Nghĩa của từ landing party. landing party có nghĩa làMột sai lầm thường được nghe từ các bậc cha mẹ của UN-Hip và những người bị suy yếu, …

Lãi vay – lá chắn thuế hiệu quả cho doanh nghiệp

 • Tác giả: content.profin.vn
 • Ngày đăng: 10/15/2022
 • Đánh giá: 2.3 (162 vote)
 • Tóm tắt: … lãi vay thường được ví như “lá chắn thuế” (tax-shield) giúp doanh nghiệp tiết kiệm được một phần chi phí thuế. Cụ thể công cụ này là gì, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giả sử có một doanh nghiệp đang cần huy động vốn kinh doanh. Với mức doanh thu dự kiến là 500 triệu đồng, doanh nghiệp cần huy động vốn 400 triệu để trang trải các chi phí. Ngân hàng sẵn sàng cho vay 300 triệu với lãi suất 10%/năm. Mức thuế thu nhập …

Nguồn: https://menhadep.com
Danh mục: Công Nghệ

Recommended For You