Top 20+ hoàn thành các phương trình phản ứng sau được quan tâm nhiều

Tìm hiểu ngay thông tin rất hay về hoàn thành các phương trình phản ứng sau chi tiết. Để hiểu hơn bạn hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây mà chúng tôi chia sẻ. Từ đó có sự lựa chọn phù hợp nhất về thông tin bạn cần, nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này nhé.

Với mong muốn đem đến cho các bạn học sinh lớp 10 có thêm nhiều tài liệu học tập môn Hóa học, Download.vn giới thiệu tài liệu Bài tập hoàn thành phương trình hóa học về Halogen.

Bạn Đang Xem: Top 20+ hoàn thành các phương trình phản ứng sau được quan tâm nhiều

Tài liệu bao gồm 9 trang tổng hợp toàn bộ lí thuyết, phương pháp kèm theo các ví dụ và bài tập minh họa kèm theo. Hy vọng nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 10 hiệu quả hơn. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm Bài tập về tính chất hóa học và phương pháp điều chế Halogen, Bài tập nhận biết, tách chất Nhóm Halogen. Mời các bạn tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Nội dung bài viết

Bài tập hoàn thành phương trình hóa học về Halogen

A. Lý thuyết và Phương pháp giải

– Nắm vững các tính chất hóa học của các halogen và hợp chất của chúng

– Một số tính chất đặc trưng cần lưu ý:

+ Halogen là những phi kim điển hình. Đi từ flo đến iot, tính oxi hoá giảm dần. Các halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau nó ra khỏi dung dịch muối halogen.

+ Flo có độ âm điện lớn nhất nên trong tất cả các hợp chất chỉ có số oxi hoá 1. Các nguyên tố halogen khác, ngoài số oxi hoá -1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX: Tăng dần từ HF < HCl < HBr < HI.

+ Tính axit của dung dịch HX: Tính axit tăng dần từ HF < HCl < HBr < HI.

+ Tính axit của HXO4 : Giảm dần từ HClO4 > HBrO4 > HIO4.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

a) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH) 2 → Clorua vôi

b, KMnO4 → Cl2 → KCl → Cl2 → axit hipoclorơ

→ NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

H2 + Cl2 → 2HCl

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Ca + Cl2 → CaCl2

CaCl2 + NaOH → Ca(OH)2 + NaCl

Cl2 + Ca(OH) 2 → CaOCl2 + H2O

b, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Cl2 + 2K → 2 KCl

2KCl → 2K + Cl2

Cl + H2 O → HCl+ HClO

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

NaClO + 2HCl → Cl2 + NaCl + H2O

2NaCl + 2H2O → H2 + 2NaOH + Cl2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Ví dụ 2. Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

g) Cl2 + Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

Hướng dẫn:

a, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

b, KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O

c, 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2O

d, Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2 SO4

e, Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f, 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2O

g, 2Cl2 + 2Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

Ví dụ 3: Hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản ứng(nếu có):

Hướng dẫn:

a, 1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4

3. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

4. 2NaCl + 2H2O → H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

b, 1. Fe + HCl → FeCl2 + H2

2. FeCl2 + NaOH → Fe(OH) 2 + NaCl

3. Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

C. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình hóa học của phản ứng thực hiện các biến hóa dưới đây, ghi tên các chất và điều kiện của phản ứng.

Câu 2. Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư. Dung dịch thu được có các chất thuộc dãy nào dưới đây?

A. KCl, KClO3, Cl2.

B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O.

D. KCl, KClO3.

Câu 3. Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư. Dung dịch thu được có các chất thuộc dãy nào dưới đây?

A. KCl, KClO3, Cl2.

B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O.

D. KCl, KClO3.

Câu 4. Cho các chất sau: KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4(6). Axit HCl tác dụng được với các chất:

A. (1), (2), (4), (5).

B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (5).

Câu 5. Cho các chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không tác dụng được với các chất :

A. (1), (2).

B. (3), (4).

C. (5), (6).

D. (3), (6).

Câu 6. Cho các phản ứng:

(1) O3 + dung dịch KI →

(2) F2 + H2O -to→

(3) MnO2 + HCl đặc -to→

(4) Cl2 + dung dịch H2S →

Các phản ứng tạo ra đơn chất là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Câu 7. Cho sơ đồ chuyển hóa:

Fe3O4 + dung dịch HI (dư) X + Y + H2O

Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa. Các chất X và Y là :

A. Fe và I2.

B. FeI3 và FeI2.

C. FeI2 và I2.

D. FeI3 và I2.

Câu 8. Cho sơ đồ:

Sơ đồ phản ứng hóa học lớp 10

Viết các phản ứng xảy ra theo sơ đồ trên với X là NaCl.

Top 23 hoàn thành các phương trình phản ứng sau biên soạn bởi Mê Nhà Đẹp

Hoàn thành và cân bằng phương trình hóa học sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào (ghi điều kiện phản �

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 4.66 (375 vote)
 • Tóm tắt: Hoàn thành và cân bằng phương trình hóa học sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào (ghi điều kiện phản ứng, nếu có)?1) Fe 2 O 3 + H 2 → ?+?

Hoàn thành phương trình sau: ?Cu ? → 2CuO

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 08/14/2022
 • Đánh giá: 4.51 (403 vote)
 • Tóm tắt: 1) Viết PTHH · 2) Cân bằng số nguyên tử của từng nguyên tố : tìm hệ số thích hợp đặt trước CTHH · 3) Viết sơ đồ phản ứng là phương trình chữ của chất tham gia và …

Phương trình phản ứng là gì

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 4.37 (488 vote)
 • Tóm tắt: Lưu ý: Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng phải bằng nhau. … °Bước 3:Hoàn thành (viết) phương trình phản ứng.

Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Và Phương Pháp Giải

Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Và Phương Pháp Giải
 • Tác giả: vuihoc.vn
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 4 (493 vote)
 • Tóm tắt: Bước 3: Tìm các hệ số còn lại để có thể hoàn thành phương trình. … Đặt hệ số chất oxi hoá, chất khử vào sơ đồ phản ứng sau đó kiểm tra lại …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là toàn bộ kiến thức trọng tâm về toàn bộ phương pháp cân bằng phương trình hóa học cũng như bài tập thường gặp. Để luyện tập nhiều hơn về dạng bài tập này cũng như ôn tập cho kì thi THPT Quốc Gia sắp tới em có thể truy cập địa chỉ …

Phương trình hóa học lớp 8 – Bài tập và lời giải hay nhất

 • Tác giả: toppy.vn
 • Ngày đăng: 08/14/2022
 • Đánh giá: 3.88 (320 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ minh họa: Có phương trình phản ứng sau: Al + HCl → AlCl3 + H2. Theo nội dung của phương pháp chẵn lẻ: Thêm hệ số 2 vào trước AlCl3 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm, Toppy chú trọng việc xây dựng cho học sinh một lộ trình học tập cá nhân, giúp học sinh nắm vững căn bản và tiếp cận kiến thức nâng cao nhờ hệ thống nhắc học, thư viện bài tập và đề thi chuẩn khung năng lực từ …

Tìm kiếm phương trình hóa học nhanh nhất

Tìm kiếm phương trình hóa học nhanh nhất
 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 3.66 (364 vote)
 • Tóm tắt: Để lập phương trình hóa học, các bạn cần làm lần lượt 3 bước sau: Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng (gồm kí hiệu hóa học của các chất tham gia và các chất sản phẩm).
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tại chương trình Hóa học 10, các em sẽ được biết cấu tạo của 1 nguyên tử, thế nào là nguyên tố hóa học, làm quen với bảng tuần hoàn hóa học và nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, tốc độ phản ứng, cách cân bằng phương trình hóa …

Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau: a) S O2 xrigh

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 11/23/2022
 • Đánh giá: 3.54 (406 vote)
 • Tóm tắt: Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau: a) S + O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) b) Fe(OH)2 + H2SO4 (loãng) → c) KMnO4 + HCl (đặc) → d) FeCO3 +.

Cân bằng phương trình hóa học một cách dễ dàng

 • Tác giả: hoahoc24h.com
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 3.21 (356 vote)
 • Tóm tắt: Chất sản phẩm là chất mới được sinh ra sau khi cho các chất tham gia phản ứng tiếp xúc với nhau. Chất sản phẩm mới hoàn toàn và có những tính …

Cho các phương trình hóa học sau: Phản ứng nào là hóa hợp

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 08/01/2022
 • Đánh giá: 3.04 (290 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng nào là hóa hợp; phân hủy; thế; oxi hóa – khử? Loga Hóa Học lớp 8 … Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: Đề kiểm tra Hóa học 8.

Hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau . [đã giải]

 • Tác giả: hoctap.dvtienich.com
 • Ngày đăng: 11/12/2022
 • Đánh giá: 2.94 (149 vote)
 • Tóm tắt: 1, Na + H3PO4 —-> Na3PO4 + H2 2. FexOy + CO —-> Fe3O4 + CO2 3. Fe3O4 + HCl —-> FeCl2 + FeCl3 + H2O 4. CxHyOz + O2 —-> CO2 + H2O

Phương trình hóa học những điều bạn cần nên biết

Phương trình hóa học những điều bạn cần nên biết
 • Tác giả: winerp.com.vn
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 2.83 (157 vote)
 • Tóm tắt: Bước 3: Hoàn thành phương trình hóa học. Ví dụ: Phản ứng của Hidro với Oxi tạo thành nước sẽ có phương trình như sau. H2 + O2 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương trình hóa học chắc hẳn khi mới tiếp xúc với môn hóa học bạn sẽ thấy khái niệm phương trình hóa học xuất hiện rất nhiều. Trong các chương trình từ cơ bản đến nâng cao, trong sách giáo khoa hay sách tham khảo đều đề cập đến phương trình hóa …

Lý thuyết phương trình hóa học

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 10/03/2022
 • Đánh giá: 2.79 (60 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ: Phương trình chữ của phản ứng hóa học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra … số nguyên tử các nguyên tố ở chất tham gia và chất tạo thành là bằng nhau.

Hoàn thành phương trình hóa học sau: C2H2 H2O

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 2.5 (117 vote)
 • Tóm tắt: (Riêng HCHO phản ứng với dung dịch Brom có khí CO2 thoát ra). VII. Bài tập vận dụng: Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học: a. Axetilen, andehit …

Phương trình hóa học là gì? Ý nghĩa và cách lập phương trình hóa học đơn giản

 • Tác giả: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.5 (195 vote)
 • Tóm tắt: Ta có phương trình bằng chữ như sau: Khí hidro + khí oxi → Nước. Khi thay tên các chất bằng công thức hóa học (CTHH) ta được sơ đồ phản ứng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với những kiến thức về phương trình hóa học bao gồm định nghĩa, cách lập phương trình phản ứng hóa học và bài tập áp dụng ở trên chắc hẳn bạn đã có thêm cho mình kiến thức bổ ích về chủ đề này rồi chứ? Tiếp tục đón đọc chuyên mục kiến thức cơ bản …

Câu 3 trang 235 Hóa 11 Nâng cao, Hoàn thành các phương trình hóa học của phản ứng sau, vẽ rõ vòng benzen:

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 2.46 (52 vote)
 • Tóm tắt: Câu 3 trang 235 Hóa 11 Nâng cao, Hoàn thành các phương trình hóa học của phản ứng sau, vẽ rõ vòng benzen:… Bài 56: Luyện tập: Ancol Phenol – Câu 3 trang …

Bài 16: Phương trình hóa học

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 11/14/2022
 • Đánh giá: 2.27 (135 vote)
 • Tóm tắt: hoàn thành các phương trình phản ứng dưới đây, xác định sự oxi hóa và cho biết chúng thuộc … lập các phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau:1)Fe+Cl2 …

Viết phương trình hóa học của các phản ứng theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện, nếu có)

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 10/07/2022
 • Đánh giá: 2.17 (111 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ 2: Hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng). Hướng dẫn: a). 1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Các bài tập phần viết viết trình hóa học và chuỗi phản ứng

 • Tác giả: thuviendethi.com
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 2.02 (162 vote)
 • Tóm tắt: b, Nhỏ dd Na2CO3 vào dd CuSO4 câu 10: Viết PTHH hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau( Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) Fe FeCl3 FeCl2 Fe(OH)2 Fe(OH)3 Fe2O3 …

Phương trình hóa học là gì ? Hướng dẫn cách cân bằng phương trình hóa học

 • Tác giả: voh.com.vn
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 2.07 (88 vote)
 • Tóm tắt: Bước 3: Hoàn thành phương trình hóa học. Ví dụ: Phản ứng của Hidro với Oxi tạo thành nước sẽ có phương trình như sau. H2 + O2 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chắc hẳn khi mới tiếp xúc với môn hóa học bạn sẽ thấy khái niệm phương trình hóa học xuất hiện rất nhiều. Trong các chương trình từ cơ bản đến nâng cao, trong sách giáo khoa hay sách tham khảo đều đề cập đến phương trình hóa học. Vậy phương trình …

Cẩm nang từ A đến Z về Phương trình hóa học

Cẩm nang từ A đến Z về Phương trình hóa học
 • Tác giả: lessonopoly.org
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Đánh giá: 1.8 (115 vote)
 • Tóm tắt: – Lưu ý: Mặc dù có sự biến đổi từ chất này sang chất khác nhưng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng phải bằng nhau. Ý nghĩa của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phản ứng hóa học là một quá trình dẫn đến biến đổi một tập hợp các chất này thành một tập hợp các chất khác. Theo cách cổ điển phản ứng hóa học bao gồm toàn bộ các chuyển đổi chỉ liên quan đến vị trí của các electron Phản ứng hóa học là một quá …

Câu 1. Hoàn thành các phương trình hoá học sau: a. S + O2 —-&gt

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 03/07/2022
 • Đánh giá: 1.71 (166 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1. Hoàn thành các phương trình hoá học sau: a. S + O2 —-> b. P + O2 –> c. Fe + O2 –> d. Al + O2 —> e. CH4 + O2 —>

Cách viết và cân bằng phương trình hoá học – hoá lớp 8 – hayhochoi

Cách viết và cân bằng phương trình hoá học - hoá lớp 8 - hayhochoi
 • Tác giả: hayhochoi.vn
 • Ngày đăng: 06/12/2022
 • Đánh giá: 1.59 (158 vote)
 • Tóm tắt: Phương trình phản ứng hoàn thành, số nguyên tử mỗi nguyên tố VT = VP. * Ví dụ 2: Cân bằng PTHH … Bài tập 1: Cân bằng các PTHH sau :.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: * Lưu ý: Đây là phương pháp nâng cao đối với các em học sinh lớp 8, vì ở bước 3, giải hệ phương trình các em chưa được học (chương trình toán lớp 9 các em mới học giải hệ phương trình). Khi các em học lên bậc THPT thì sẽ còn nhiều phương pháp cân …

ĐIỀN CHẤT VÀ HOÀN THÀNH PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 1.61 (50 vote)
 • Tóm tắt: A.ĐIỀN CHẤT VÀ HOÀN THÀNH PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG Câu 1: Bổ túc các phản ứng sau: FeS2 + O2 A + BJ B + D A + H2S C + DB + L E + D C + E FF + HCl G + H2S G …

Nguồn: https://menhadep.com
Danh mục: Công Nghệ

Recommended For You