Điều Khoản Bảo Mật

Chính sách bảo mật mà Mê Nhà Đẹp đưa ra sẽ giúp đảm bảo quyền và lợi ích tối đa của khách hàng, đồng thời là quyền và nghĩa vụ mà chúng tôi sẽ thực hiện.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mê Nhà Đẹp cam kết không sử dụng thông tin của quý khách hàng cung cấp để mua bán/ trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nào khác. Thông tin trên sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.
  • Xử lý đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty và mục đích xử lý đơn hàng, xử lý những yêu cầu của quý khách hàng và các phát sinh liên quan đến sử dụng website. Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ý từ phía khách hàng.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Mê Nhà Đẹp sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi. Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập, hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

———————————
Mê Nhà Đẹp – Kiến Thiết Không Gian Đẹp
Hotline: 0979.926.189
Email: menhadep@gmail.com