Chi phí sang tên sổ đỏ

Pháp luật quy định việc đăng ký biến động đất đai (người dân thường gọi là sang tên sổ đỏ) khi thực hiện thủ tục mua bán, chuyển nhượng bất động sản để đảm bảo quyền lợi cho các bên. Vậy khi thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ thì chi phí như thế nào? Các bên sẽ phải đóng các khoản thuế gì? An Trí Law cung cấp những thông tin liên quan đến chi phí sang tên sổ đỏ như sau:

CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ KHI THỰC HIỆN SANG TÊN SỔ ĐỎ KHI THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG, MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN.

Bạn Đang Xem: Chi phí sang tên sổ đỏ

Xem thêm: – Đăng ký biến động đất đai 2021

– Hồ sơ đăng ký biến động đất đai

– Thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp

Chi phí sang tên sổ đỏ là các khoản nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện khi thực hiện hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản.

1. PHÍ CÔNG CHỨNG KHI SANG TÊN SỔ ĐỎ

Khi thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người sử dụng đất sẽ chịu chi phí sang tên sổ đỏ là đóng mức phí công chứng như sau:

Căn cứ tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC:

1.1 Phí công chứng khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có nhà ở)

“Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Tính trên giá trị quyền sử dụng đất.”

1.2 Phí công chứng khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

“ Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng trên đất: Tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất, giá trị nhà ở, công trình xây dựng trên đất”

1.3 Mức thu phí công chứng:

Đối với các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản có giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng được xác định theo thoả thuận của các bên trong hợp đồng, giao dịch đó; trường hợp giá đất, giá tài sản do các bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định áp dụng tại thời điểm công chứng thì giá trị tính phí công chứng tính như sau:

Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng = Diện tích đất, số lượng tài sản ghi trong hợp đồng, giao dịch (x) Giá đất, giá tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Ngoài mức phí công chứng theo quy định thì người sử dụng đất có thể thanh toán thêm một số phí, lệ phí khác nếu yêu cầu văn phòng công chứng tiến hành soạn thảo hoặc thực hiện một số thủ tục khác, mức phí, lệ phí này căn cứ vào quy định của mỗi văn phòng công chứng.

2. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI SANG TÊN SỔ ĐỎ

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở thì người sử dụng đất phải thanh toán chi phí sang tên sổ đỏ là 2% thuế thu nhập cá nhân.

2.1 Căn cứ tính Thuế thu nhập cá nhân:

Giá chuyển nhượng

a) Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng.

b) Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trên đất, kể cả nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Lưu ý: Thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản.

Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng tương lai là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.

1.2.2. Cách tính thuế

a) Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Giá chuyển nhượng

x

Thuế suất 2%

b) Trường hợp chuyển nhượng bất sản là đồng sở hữu thì nghĩa vụ thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu bất động sản. Căn cứ xác định tỷ lệ sở hữu là tài liệu hợp pháp như: thỏa thuận góp vốn ban đầu, di chúc hoặc quyết định phân chia của tòa án,… Trường hợp không có tài liệu hợp pháp thì nghĩa vụ thuế của từng người nộp thuế được xác định theo tỷ lệ bình

1.2.3 Một số trường hợp được sang tên sổ đỏ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện chuyển nhượng, mua bán bất động sản.

a) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

b). Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

3 LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ SANG TÊN SỔ ĐỎ.

LPTB MỚI

Pháp luật quy định về lệ phí trước bạ sang tên sổ đỏ đối với Nhà, đất mức thu là 0,5%.

3.1 Căn cứ tính lệ phí trước bạ: a) Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Riêng: – Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. – Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.

Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

3.2 Cách tính lệ phí trước bạ sang tên sổ đỏ:

a) Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất được xác định như sau:

Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất (đồng)

=

Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ (m2)

X

Giá một mét vuông đất (đồng/m2) tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Trong đó, diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác định và cung cấp cho cơ quan Thuế theo “Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai”.

b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà được xác định như sau:

Giá tính lệ phí trước trước bạ nhà (đồng)

=

Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ (m2)

x

Giá 01 (một) mét vuông (đồng/m2) nhà

x

Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ

b.1) Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

b.2) Giá 01 (một) m2 nhà là giá thực tế xây dựng “mới” một (01) m2 sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ;

b.3) Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

Lệ phí trước bạ từ chuyển nhượng bất động sản được tính như sau

Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ (đồng) x thuế suất 0,5%

Ngoài ra, khi nộp hồ sơ người mua còn phải nộp thêm một số khoản lệ phí khác như: Phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ, lệ phí cấp Sổ đỏ…những khoản phí và lệ phí này do HĐND từng tỉnh quy định (theo Thông tư 250/2016/TT-BTC). Trên thực tế, những khoản phí, lệ phí này thường không quá cao.

CHI PHÍ THỰC HIỆN DỊCH VỤ SANG TÊN SỔ ĐỎ TẠI AN TRÍ LAW.

Khi bạn có nhu cầu thực hiện dịch vụ sang tên sổ đỏ hãy liên hệ An Trí Law – 0979926189 . Nhân viên chúng tôi sẽ đại diện quý khách hàng thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ tại cơ quan có thẩm quyền, chi phí Dịch vụ thực hiện sang tên sổ đỏ chỉ từ 5.000.000 đồng.

Xem thêm: – Tại sao khách hàng nên chọn dịch vụ sang tên sổ đỏ tại An Trí Law

– Các dịch vụ về đất đai tại An Trí Law

AN TRÍ LAW với tiêu chí: UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP – TÂN TÂM và quy trình giải quyết hồ sơ khách hàng rõ ràng, minh bạch sẽ tạo sự yên tâm cho khách hàng khi lựa chọn Dịch vụ sang tên sổ đỏ tại Công ty chúng tôi.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ AN TRÍ

Địa chỉ: 54/27 Phổ Quang, phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0979926189

Facebook: An Tri Law

Zalo: 0979926189

Nguồn: https://menhadep.com
Danh mục: Xây Dựng

Recommended For You