Top 19 các công ty trong khu công nghiệp vsip 2 được quan tâm nhiều

Tìm hiểu ngay thông tin rất hay về các công ty trong khu công nghiệp vsip 2 chi tiết. Để hiểu hơn bạn hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây mà chúng tôi chia sẻ. Từ đó có sự lựa chọn phù hợp nhất về thông tin bạn cần, nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này nhé.

Danh sách các công ty trong Khu công nghiệp Vsip Bình Dương1.CÔNG TY TNHH UCHIHASHI VIỆT NAM

Bạn Đang Xem: Top 19 các công ty trong khu công nghiệp vsip 2 được quan tâm nhiều

Địa chỉ: 23 Đường 4 KCN Vsip 2, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (650)3589406 Fax: (650)3589407

Email: office-vn@uchibashi.co.ip

2. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PARKERIZING

Địa chỉ: 12 ĐLĐộc Lập KCN Vsip, Xã Bình Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (650)3743152 – Fax: (650)3743151

Email: vnparkerizing@hcm.vnn.vn

3. CTY TNHH FIRST STATIONERY (VIỆT NAM)

Địa chỉ: 52 ĐL Độc Lập KCN Vsip, Xã Bình Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (650)3784632 Fax: (650)3784630

Email: firstpencil@vnn.vn

4. CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ ALCAMAX VIỆT NAM

Địa chỉ: 7 Đường 6 KCN Vsip, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (650)3743031 Fax: (650)3743032

Email: csd@alcamaxvn.com

5. KURABE INDUSTRIAL (VIETNAM) CO., LTD

Địa chỉ: 26 Đl Tự Do KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (650)3767198 Fax: (650)3757811

Email: kiv.admin@kurabe.com.vn

6. CÔNG TY TNHH CHUAN HO (VIETNAM)

Địa chỉ: 17b Đường 4 KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (650)3782216 Fax: (650)3782219

Email: chuanho@hcm.vnn.vn

7. CÔNG TY TNHH CPAC MONIER VIỆT NAM

Địa chỉ: 9 Đường 10 KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3767581 Fax: (650)3767580

Email: roofexpert@cpacroof.com.vn

8. CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM (VNTT)

Địa chỉ: T4 Đường 1 KCN Vsip 2, H.Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (650)3635201 Fax: (650)3635200

Email: contact@vntt.com.vn

9. VINA SHOWA CO., LTD

Địa chỉ: 23 Đl Hữu Nghị KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (650)3782979 Fax: (650)3782957

Email: vinashowa@hcm.vnn.vn

10. CTY TNHH APPAREL FAR EASTERN (VIỆT NAM)

Địa chỉ: 11 Đường 4 KCN Vsip, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (650)3782260 Fax: (650)3782261

Email: maryle@fashionline.com.vn

11. TONG CHANG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD

Địa chỉ: 7 Đl Độc Lập KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương Điện thoại: (650)3767185 Fax: (650)3767189

Email: east-raise@vnn.vn

12. CÔNG TY TNHH AVERY DENNISON – PAXAR VIỆT NAM

Địa chỉ: 1 Đường 10 KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (650)3784021 Fax: (650)3784024

Website: www.paxar.com

13. CÔNG TY TNHH HTE VIỆT NAM

Địa chỉ: 42 Đường 4 KCN Vsip 1, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3743045 Fax: (650)3743046

Email: info@htevn.com

14. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM HWA YANG

Địa chỉ: 49 Đường 6 KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3767995Fax: (650)3767986

Email: vietnamhwayang@yahoo.com

15. CÔNG TY LD TNHH ANOVA

Địa chỉ: 36 Đl Độc Lập KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3782770Fax: (650)3782700

Email: info@anova.com.vn ;

16. CTY TNHH CLARIANT (VIỆT NAM)

Địa chỉ: Lô 3 Đường 2 KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3743161 Fax: (650)3743163

Website: www.clariant.com

17. CÔNG TY TNHH CPAC MONIER VIỆT NAM

Địa chỉ: 9 Đường 10 Kcn Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3767581 Fax: (650)3767580

Email: roofexpert@cpacroof.com.vn

18. CÔNG TY TNHH SATO SANGYO VN

Địa chỉ: 37 Đường 6 KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3767600 Fax: (650)3767601

19. CÔNG TY TNHH LOTTERIA VIỆT NAM – CN

Địa chỉ: 38 Đường 3 Kcn Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3767658 Fax: (650)3767657

Website: www.lotteria.com.vn

20. CÔNG TY TNHH APM SPRINGS (VIETNAM)

Địa chỉ: 25 Đl Tự Do Kcn Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3767078Fax: (650)3767077

Email: jsj_apmss@apm-automotive.com ; lkk_apmss@apm-automotive.com

21. CÔNG TY TNHH SOHWA SÀI GÒN

Địa chỉ: 2 Đường 2a KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3784001 Fax: (650)3784010

Email: sohwasg@hcm.vnn.vn

22. CÔNG TY TNHH AECO-PACK PLASTIC

Địa chỉ: 8 Đường 10 KCN Vsip 1, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3767773 Fax: (650)3767770

Email: aecopack@hotmail.com ; brian.aecopack@hotmail.com ;

23. CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC PHẨM ICA

Địa chỉ: Lô 10 Đường 5 KCN Vsip, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3757922 Fax: (650)3757921

Email: nththu@icapharma.com

24. DAILY FULL INT’L PRINTING (VIETNAM) CO. LTD

Địa chỉ: 7 Đường 8 KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, , Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (650)3756705 Fax: (650)3756708

Email: dailyfullro@hcm.vnn.vn

25. CÔNG TY LD TNHH KCN VIỆT NAM – SINGAPORE (VSIP)

Địa chỉ: 8 Đl Hữu Nghị Kcn Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3743898 Fax: (650)3743430

Email: marketing@vsip.com.vn ;

26. CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIỆT NAM

Địa chỉ: 19 Đl Độc Lập Kcn Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (650)3784369 Fax: (650)3784388

Email: webmaster@shuanhwa.com ; vn2006@shuanhwa.com.tw

27. CÔNG TY TNHH SÀI GÒN KNITWEAR

Địa chỉ: 6b Đường 2a Kcn Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (650)3782117 Fax: (650)3782121

Email: kaoshavn2@hcm.vnn.vn

28. CÔNG TY TNHH SX SƠN PHOENIX (VN)

Địa chỉ: 16 Đường 8 Kcn Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, T.Bình Dương

Điện thoại: (650)3782752 Fax: (650)3782754

Email: phoenix_paint@hcm.vnn.vn

29. CÔNG TY TNHH VISION INT’L

Địa chỉ: 19 Đl Hữu Nghị KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3782968 Fax: (650)3782967

Email: fs-vision@hcm.vnn.vn ; tomhank@vision.fusheng.com

30. CÔNG TY TNHH TSUCHIYA TSCO VIỆT NAM

Địa chỉ: 5 Đl Độc Lập KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3782773 Fax: (650)3782776

Email: and@tsuchiya-tscovn.com

31. VINA SHOWA CO., LTD

Địa chỉ: 23 Đl Hữu Nghị KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3782979 Fax: (650)3782957

Email: vinashowa@hcm.vnn.vn

32. KOREA UNITED PHARM. INT’L INC.

Địa chỉ: 2 Đl Tự Do KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3782980 Fax: (650)3782981

Email: hai@kupi.vn

33. CÔNG TY TNHH SÀI GÒN TECHNOLOGY GLASS

Địa chỉ: 11 Đường 10 KCN Vsip, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3767333 Fax: (650)3767330

Email: sales@saigonglass.com

34. DAILY MANY INT’L VIETNAM CO. LTD

Địa chỉ: 8b Đường 2a KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3782096 Fax: (650)3782095

Email: dailimany@hcm.vnn.vn

35. CÔNG TY TNHH KIAN JOO CAN (VIETNAM)

Địa chỉ: 17 Đl Độc Lập KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3782292 Fax: (650)3782291

Email: kianjoocan@hcm.vnn.vn

36. TONG CHANG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD

Địa chỉ: 7 Đl Độc Lập KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3767185 Fax: (650)3767189

Email: east-raise@vnn.vn

37. CÔNG TY TNHH KIMBERLY CLARK VIỆT NAM

Địa chỉ: 32 Đl Hữu Nghị KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3769156 Fax: (650)3743914

Email: kcbdm@hcm.vnn.vn

38. NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) – CN NAM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 7-8 Đường 3 KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3769072 Fax: (650)3754829

Website: www.bidv.com.vn

39. CÔNG TY TNHH SV PROBE VIỆT NAM

Địa chỉ: 37a Đường 6 KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3784301 Fax: (650)3784304

40. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM DONG YUN PLATE MAKING

Địa chỉ: 19 Đl Tự Do KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3757972 Fax: (650)3757283

Email: dongyun1@hcm.vnn.vn

41. CÔNG TY TNHH ESQUEL GARMENT (VIỆT NAM)

Địa chỉ: 9 Đường 5 KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3757629 Fax: (650)3757429

Email: yintk@esqel.com

42. CÔNG TY TNHH SOHWA SÀI GÒN

Địa chỉ: 2 đường 2a KCN vsip, x.bình hòa, h.thuận an, bình dương

Điện thoại: (650)3784001 Fax: (650)3784010

Email: sohwasg@hcm.vnn.vn

43. DAILY FULL INT’L PRINTING (VIETNAM) CO. LTD

Địa chỉ: 7 Đường 8 KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3756705 Fax: (650)3756708

Email: dailyfullro@hcm.vnn.vn

44. CÔNG TY TNHH SHOWA GLOVES VIỆT NAM

Địa chỉ: 23 Đl Tự Do KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, T. Bình Dương

Điện thoại: (650)3784710 Fax: (650)3784626

45. CÔNG TY TNHH UNZA VIỆT NAM

Địa chỉ: 7 ĐƯỜNG 4 KCN VSIP, X.BÌNH HÒA, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3743971 Fax: (650)3743970

Email: cschin.unzavn@hcm.vnn.vn ; unzavn@unza-vn.com

46. CÔNG TY TNHH SƠN SEAMASTER (VIỆT NAM)

Địa chỉ: 16 Đl Tự Do KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3756118 Fax: (650)3756500

Email: mktg@seamasterpaint.com

47. CÔNG TY TNHH TOMBOW VINA

Địa chỉ: 21 Đl Độc Lập KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3784151 Fax: (650)3784149

Email: fukusimai@star-tombow.co.ip

48. CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC PHẨM ICA

Địa chỉ: Lô 10 Đường 5 KCN Vsip, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3757922 Fax: (650)3757921

Email: nththu@icapharma.com

49. CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM

Địa chỉ: 18 Đường 3 KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3756360 Fax: (650)3756362

Email: gsbatteryvn@hcm.vnn.vn

50. CÔNG TY TNHH ESQUEL GARMENT (VIỆT NAM)

Địa chỉ: 9 Đường 5 KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (650)3757629 Fax: (650)3757429

Email: yintk@esqel.com

51. CÔNG TY TNHH ASUZAC

Địa chỉ: 1 Đường 8 KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3782722 Fax: (650)3782723

Email: info@asuzac.com.vn

52. CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER VIỆT NAM

Địa chỉ: 21 Đường 3 KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3756700 Fax: (650)3756600

Email: info@messer.com.vn

53. CÔNG TY TNHH BIC JAPAN

Địa chỉ: 30a Đl Tự Do Kcn Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3767513 Fax: (650)3767512

Email: ttakeuchi@bic-japan.com

54. CÔNG TY TNHH APM SPRINGS (VIETNAM)

Địa chỉ: 25 Đl Tự Do KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3767078 Fax: (650)3767077

Email: jsj_apmss@apm-automotive.com

55. CÔNG TY TNHH BIO INT’L

Địa chỉ: 70 Đl Độc Lập Kcn Vsip, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3767699 Fax: (650)3767698

Email: biointernational@vnn.vn

56. SUNLIGHT ELECTRICAL (VIETNAM) CO., LTD

Địa chỉ: 20 Đl Độc Lập KCN Vsip, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3743505 Fax: (650)3743508

Email: info@sunlightgroup.com

57. CÔNG TY TNHH HHH VIỆT NAM

Địa chỉ: 10 Đường 10 KCN Vsip, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3767681 Fax: (650)3767685

Email: kimquochung@yahoo.com

58. CTY TNHH SÀI GÒN KNITWEAR

Địa chỉ: 6b Đường 2a KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3782117 Fax: (650)3782121

Email: kaoshavn2@hcm.vnn.vn

59. TONG CHANG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD

Địa chỉ: 7 Đl Độc Lập Kcn Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3767185 Fax: (650)3767189

Email: east-raise@vnn.vn

60. CÔNG TY TNHH APPAREL FAR EASTERN (VIỆT NAM)

Địa chỉ: 11 Đường 4 Kcn Vsip, H.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (650)3782260 Fax: (650)3782261

Email: maryle@fashionline.com.vn

Nội dung bài viết

Top 19 các công ty trong khu công nghiệp vsip 2 biên soạn bởi Mê Nhà Đẹp

Số 25, VSIP II, đường số 4, KCN VSIP II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

 • Tác giả: congtys.com
 • Ngày đăng: 09/21/2022
 • Đánh giá: 4.95 (913 vote)
 • Tóm tắt: Số 25, VSIP II, đường số 4, KCN VSIP II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam. Bản đồ đến Công Ty TNHH MAGTEK (VN).

Danh sách công ty tại Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • Tác giả: tratencongty.com
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 4.57 (220 vote)
 • Tóm tắt: Tra thông tin mã số thuế công ty, doanh nghiệp, đối tác tại Xã Vĩnh Tân, … Địa chỉ: Số 9B VSIP II-A, đường số 24, khu công nghiệp Việt Nam – Sin, Xã Vĩnh …

Top 10 ở khu vsip 2 mở rộng có công ty nào tuyển dụng thời vụ không 2022

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 11/22/2022
 • Đánh giá: 4.26 (459 vote)
 • Tóm tắt: Khớp với kết quả tìm kiếm: Danh Sách Công Ty Trong Khu Công Nghiệp VSIP 2 Mở Rộng -Tuyển Dụng — Hiện nay khu vực phát triển sôi động nhất kcn vsip2 mở rộng …

Top 13 Danh Sách Công Ty Kcn Vsip 2a hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 08/07/2022
 • Đánh giá: 4.06 (591 vote)
 • Tóm tắt: 8 Jul 2021 · CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ONAMBA, 22 Vsip II, đường số 9, KCN Việt-Sing II, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, 0650 3635305 ; CÔNG TY .

MỚI NHẤT || DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TẠI KCN VSIP I – II BÌNH DƯƠNG

MỚI NHẤT || DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TẠI KCN VSIP I - II BÌNH DƯƠNG
 • Tác giả: hungvuongcoltd.com
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 3.9 (543 vote)
 • Tóm tắt: Để việc giao lưu kinh tế – văn hóa giữa các doanh nghiệp thuận lợi hơn chúng tôi giới thiệu danh sách các công ty đóng trên địa bàn 2 khu …

Khu Vsip II mở rộng

Khu Vsip II mở rộng
 • Tác giả: ttngroup.vn
 • Ngày đăng: 11/02/2022
 • Đánh giá: 3.62 (246 vote)
 • Tóm tắt: Khu công nghiệp VSIP2 mở rộng nằm trên địa phận xã Vĩnh Tân và Tân Bình của … Công ty có trụ sở đặt tại số 8 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với quy mô hơn 2500ha, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP), khởi đầu trên cơ sở ý tưởng hợp tác của Chính phủ hai nước Việt Nam và Singapore do Thủ Tướng Võ Văn Kiệt đề xuất tới Thủ Tướng Singapore Goh Chok Tong. Sau thỏa thuận giữa hai Thủ …

Tuyển dụng việc làm VSIP II

 • Tác giả: careerlink.vn
 • Ngày đăng: 01/17/2022
 • Đánh giá: 3.49 (534 vote)
 • Tóm tắt: 49 việc làm tuyển dụng VSIP II – Trang 1. Cơ hội trên 24000 công việc hấp dẫn cho người tìm việc tại Việt Nam. Tuyển dụng nhân sự online.

Khu Công Nghiệp Vsip 1 Thuộc Phường Nào? Tổng Quan & Bản Đồ

Khu Công Nghiệp Vsip 1 Thuộc Phường Nào? Tổng Quan & Bản Đồ
 • Tác giả: meeymap.com
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 3.39 (443 vote)
 • Tóm tắt: Tỉ lệ lấp đầy của khu công nghiệp VSIP 1 là 100% và Khu công nghiệp đã thu hút được 231 dự án tổng cộng với số vốn đầu tư lên đến 3,2 tỷ USD …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khu công nghiệp VSIP 1 được đặt tại Thị xã Thuận An (Trước đây là huyện Thuận An) Tỉnh Bình Dương, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20km. Điều này đã và đang góp phần giúp các nhà đầu tư có thể dễ dàng tận dụng sử dụng cơ sở hạ tầng, tiện …

VSIP là gì? Danh sách 10 khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam

VSIP là gì? Danh sách 10 khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam
 • Tác giả: jobsgo.vn
 • Ngày đăng: 10/18/2022
 • Đánh giá: 3.02 (328 vote)
 • Tóm tắt: KCN VSIP II, Bình Dương · Năm thành lập: 2006 · Tổng diện tích: 345 ha · Số lượng dự án trong KCN: 340 dự án · Số lượng lao động: 60.000 người · Mục …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VSIP III Bình Dương được thành lập với sứ mệnh kết nối nhiều nhà đầu tư hơn tại Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Thừa hưởng vị trí đắc địa, nơi giao thoa của nhiều tuyến đường trọng điểm, dự án chính là một trong những khu vực có tiềm năng phát triển …

Tìm Việc Làm Khu Công Nghiệp Vsip 2 Bình Dương Lương Cao 2022

 • Tác giả: vieclamtot.com
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 2.93 (116 vote)
 • Tóm tắt: 1000+ tin tuyển công nhân ở khu công nghiệp Vsip 2 Bình Dương ✓Tìm việc làm khu công nghiệp Vsip 2 Bình Dương lương cao ✓Cập nhật việc làm mới hàng giờ …

Đang cháy cực lớn trong Khu công nghiệp VSIP 2 ở Bình Dương

 • Tác giả: danviet.vn
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 2.8 (92 vote)
 • Tóm tắt: Đám cháy cực lớn xảy ra tại một công ty nằm trong KCN VSIP 2 của tỉnh … Rất may, do đám cháy xảy ra vào ngày chủ nhật, đa số các công nhân …

​Tìm hiểu vị trí, tiện ích khu công nghiệp VSIP 2 Bình Dương

 • Tác giả: datnenthuongmai.com
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 2.64 (151 vote)
 • Tóm tắt: Các nhà đầu tư còn nhận được sự hỗ trợ từ ban Quản Lý KCN VSIP, như có bảo vệ KCN 24/24 và các cấp chính quyền tỉnh trong suốt thời gian hoạt động tại VSIP. Dự …

Các công ty ở khu công nghiệp vsip hải phòng

Các công ty ở khu công nghiệp vsip hải phòng
 • Tác giả: chothuexuong.com.vn
 • Ngày đăng: 10/26/2022
 • Đánh giá: 2.64 (173 vote)
 • Tóm tắt: Lúc Này tổng vốn đầu tư vào KCN VSIP Hải Phòng Đất Cảng khoảng tầm 2,5 tỷ USD, xử lý công việc cho trên 45.000 lao động. danh sách website các Công Ty trong …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là danh sách các Doanh Nghiệp trong khu chế xuất VSIP Hải Phòng Đất Cảng cần tuyển dụng lao động & hợp tác ký kết buôn bán, những bạn vào tham khảo tìm cho bản thân mình Công Ty tương xứng vơi yêu cầu của minh nhé. Chúc những bạn tìm …

Thi công trồng cây tại khu công nghiệp Vsip Bình Dương

Thi công trồng cây tại khu công nghiệp Vsip Bình Dương
 • Tác giả: ankhanggroup.net
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Đánh giá: 2.39 (86 vote)
 • Tóm tắt: Chúng tôi được nhiều khách hàng tại các KCN VSip tin cậy. … 1 Lợi ích của việc trồng cây tại khu công nghiệp Vsip; 2 Quy trình trồng cây tại KCN Vsip.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công ty An Khang với kinh nghiệm nhiều năm trong việc xây dựng cảnh quang và phát triển mảng xanh cho khu công nghiệp, chúng tôi vẫn không ngừng tích lũy nhiều hơn những kiến thức cần thiết cho việc chăm sóc cây xanh, và phát triển những giống cây …

Số 29 VSIP II, đường số 7, KCN VSIP II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

 • Tác giả: congtyuytin.com
 • Ngày đăng: 10/01/2022
 • Đánh giá: 2.29 (72 vote)
 • Tóm tắt: Đường Trần Bình Trọng, tổ 24, khu 3, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một. Công Ty TNHH Hercules (Việt Nam). Số 22, VSIP II Đường số 6, Khu công nghiệp …

Ký kết tài trợ phát triển Khu công nghiệp VSIP III với 4.600 tỷ đồng

 • Tác giả: qdnd.vn
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 2.33 (144 vote)
 • Tóm tắt: Nghi thức ký kết giữa VSIP và BIDV. VSIP III là khu công nghiệp thế hệ thứ 3 tại Bình Dương tạo được sự quan với các nhà đầu tư trong và ngoài …

Thi Công trồng cỏ và chăm sóc cây xanh tại Khu Công Nghiệp VSIP 2 Mở Rộng Bình Dương

Thi Công trồng cỏ và chăm sóc cây xanh tại Khu Công Nghiệp VSIP 2 Mở Rộng Bình Dương
 • Tác giả: cayphongthuy.com.vn
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 2.23 (151 vote)
 • Tóm tắt: Công ty An Khang chuyên cung cấp dịch vụ thi công trồng cỏ chăm sóc cây xanh, bảo dưỡng cây xanh tại KCN VSIP 2 Mở Rộng Bình Dương. Liên hệ: 0973 612 083.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khu Công Nghiệp VSIP 2 – mở rộng bao gồm nhiều công ty trong khu công nghiệp thì nhu cầu thi công cây xanh là rất lớn. Với nhu cầu thiết yếu của khu công nghiệp và các công ty, An Khang đã góp phần làm đẹp cảnh quan của khu công nghiệp và các công …

Tổng hợp thông tin KCN VSIP 2 mở rộng Tân Uyên Bình Dương

Tổng hợp thông tin KCN VSIP 2 mở rộng Tân Uyên Bình Dương
 • Tác giả: nhanlucviet.vn
 • Ngày đăng: 06/19/2022
 • Đánh giá: 2.17 (118 vote)
 • Tóm tắt: Khu Công Nghiệp VSIP 2 mở rộng có vị trí đắc địa nằm trên địa phận xã Vĩnh … Parks Holdings) – một trong các công ty lớn nhất và năng động nhất ở khu vực …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Năm 2008 KCN VSIP 2 mở rộng (VSIP Bình Dương Township & Industrial Park) được hình thành với tổng diện tích đất lên tới 1.700 ha, 1.000 ha phát triển khu công nghiệp và 700 ha dành phát triển khu đô thị. Nhờ sự phát triển rất thành công nhà đất …

[Bình Dương] Khu công nghiệp VSIP 2

[Bình Dương] Khu công nghiệp VSIP 2
 • Tác giả: vnpropertyhub.com
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 2.01 (169 vote)
 • Tóm tắt: Khu công nghiệp VSIP 2 Bình Dương đã hoàn thành toàn bộ hạ tầng và có tỷ lệ lấp đầy tới 99%, được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khu công nghiệp VSIP 2 tọa lạc tại Đại Lộ Thống Nhất – Trần Quốc Toản – Lê Lợi, thuộc Phường Tân Uyên, TP Bình Dương, tỉnh Bình Dương, liền kề KCN Mỹ Phước 1-2-3 và KCN Đồng An… Đây là vị trí chiến lược, sở hữu hạ tầng đồng bộ và hệ thống giao thông …

Nguồn: https://menhadep.com
Danh mục: Công Nghệ

Recommended For You